סגולה למציאת אבידה

"אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם,
מן הכא ויפקח אלוקים את עיניה, ותלך ותמלא החמת.
אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני.
בזכות הצדקה שאני נודב לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס זכותו יגן עלינו
למצוא את האבדה שאבדתי".