לעשות הכל בשמחה

מה חשוב לדעת בתחילת הדרך של ההתחזקות? הרב דן טיומקין בכמה עצות נחוצות וחשובות, וטיפים שייסעו לכל אחד בדרך התשובה שלו.

הרב דן טיומקין, ממייסדי מרכז "מענה", ובעצמו חוזר בתשובה:

טיפ 1: קחו בחשבון שלא נוכל לשנות את כל הנאות העבר. זאת האמת, יש מושג שנקרא 'גירסא דינקותא', נצרבו בנו דברים שאליהם תמיד נשתוקק:

– חלקם קשורים באיסור ובחטא, ומהם – אין ברירה, עלינו לפרוש ולקבל שכר.

– חלקם אינו מוגדר כאיסור אבל אינם תואמים את דרך התורה (כמו רצונות והנאות מסוימות שלהם ליבנו משתוקק) – ואותם יש לבטל בהדרגה בתהליך איטי ופנימי, שכל שינוי כפוי וחפוז לא יועיל להם כלל.

– וחלקם לגיטימי לגמרי – טבעים ותכונות שאותם לא נוכל לשנות, ועלינו לשלבם בחיים תורניים.

אם נשלה את עצמנו שעם הזמן נצליח לשנות לגמרי את טבענו, נתבונן נא בגמרא (שבת קנ"ו א'), שם כתוב שהנולד במזל מאדים מוכרח להיות שופך דם, ואין לו בזה בחירה, אלא שבידו להתחנך להיות שוחט שהוא בינוני, או מוהל שהוא צדיק, ולא להיות ליסטים. ורואים שם שיש דברים קבועים שאי אפשר לשנות, ורק צריך לדעת כיצד לנתבם לחיים של תורה והתקרבות לה'.

טיפ 2: אם מדי קשה לך – אתה לא בכיוון.

כתוב בכל הספרים, שעבודת ה' צריכה להיות בשמחה, בעליזות ובנועם. זה נכון שיש שלבים בתהליך התשובה שבהם נדרשת מסירות נפש, אבל המהלך הכללי צריך להוביל לשיגרת חיים שתהיה בה שמחה.

וכמו שכתב "המגיד מדובנא" בביאור הפסוק (ישעיהו מ"ג כ"ב): "ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל": משל לעשיר אחד אשר שכר נער להביא לו את סחורתו. וכאשר בא הנער מיוזע כולו ואמר שביצע שליחותו והניח הסחורה בחדר השני, אמר לו העשיר, שאם הוא כל כך מיוזע, בודאי קרתה טעות והנער טרח לחינם והביא דבר אחר בטעות, והסיבה שהוא משוכנע בכך היא משום שהסחורה אותה רצה היא קטנה וקלה ואין מה להזיע ולהתייגע בסחיבתה. וזהו ממש מוסר חכמה נגד קצת המתחפשים ומראים בעצמם יגיעה בעבודתם.

עבודת ה' חייבת להיות נעימה. זה לא אומר שלא צריך לשאוף גבוה,
אבל חייבים למצוא רגעים של נחת ושמחה. חייבים לעצור, להתבונן, לחשוב, ולראות האם אני באמת מרוצה ושמח משיגרת היום שלי, ואם לא – לעשות בדק בית ולבחון מה חסר לי כדי לחייך יותר.

בהצלחה!