העכבר העצוב

עכבר אשר היה תמיד עצוב ומדוכא משום שפחד מהחתול, וכל חייו היה חי בבהלה ובפחד, עד אשר איש קסמים ריחם על העכבר ושאל אותו: איך אני יכול לרחם ולעזור לך?

אמר העכבר: אם תהפוך אותי לחתול, כל הפחד יעבור לי וחיי יהיו חיים נוחים וטובים. וכך עשה איש הקסמים – הפך אותו לחתול, "החתול עכבר" שמח מאוד ביום הראשון וכן בשני.

אחרי שבוע פוגש אותו האיש קסמים ושואל אותו: איך אתה מרגיש? מיד התחיל שוב לבכות ולילל על מר גורלו שהוא עכשיו פוחד מאוד מן הכלב וחייו אינם חיים, וכל היום הוא מבועט ודואג מן הכלבים. ריחם עליו איש הקסמים והפך אותו לכלב, שמח ה"כלב חתול עכבר" לשעבר שמחה גדולה.

ושוב עברו כמה ימים, פגש אותו האיש קסמים ושאל אותו: איך אתה עכשיו מרגיש? ושוב בכה בכי גדול ואמר לו: פוחד אני עכשיו מן הנמר וחיי אינם חיים, ריחם עליו שוב והפכו לנמר.

וכך עברו ימים ושוב פוגש אותו, שאל אותו – ועכשיו איך אתה מרגיש? ענה הנמר: שוב חיי אינם חיים, פוחד אני מן הצייד שיצוד אותי וכו'.

אמר איש הקסמים – מוטב שתחזור להיות עכבר. מכל הדברים החדשים שהיית.

כך האדם,

מה שיש לו, הטוב ומה שפחות טוב לו, זה הטוב ביותר בשבילו. וככל שמתחכם אינו מטיב את מזלו, אלא יותר מסבך את עצמו. נלמד להודות על מה שנתן לנו הקב"ה ולבנות מחסום ומעצור לכל היצרים והמחשבות והרצונות, ואז האדם מונע את כל הבעיות הקשות שנוצרות לו בגלל כל החלומות.