יתרון האדם מן הבהמה

ביום הכיפורים אנו נדרשים לנצל את תבונתנו לחשבון נפש והתבוננות.


לעצור ולחשוב – בשבילי נברא העולם, כל הגלקסיות העצומות והכוכבים הרבים. האם נמשיך בחיינו השוטפים, האם נדבוק בהרגלינו הקטנים והאפרורים ? אם נתבונן על הבריאה בכללותה נבחין באין ספור יצורים חיים, מתחת פני המים, על הארץ, על צמרות העצים.

כל אחד ואחד מהם ניחן ביכולות מיוחדות – אינסטינקטים העוזרים לו לשרוד ומסייעים לו לנהל את מהלך חייו באופן סדיר. אם נעמיק ונתבונן באותן כוחות הטמונים ביצורים הללו נבחין בוודאי שהם מעידים על תפקידם ועל מגוון האפשרויות שבהם הם יכולים להשתמש ופעמים רבות מצילות את חייהם.
 
גם באדם ישנם כוחות רבים האצורים בו והנשגב שבהם הוא השכל או הבינה האנושית. האדם חושב, מתכנן, בונה ומחדש אין ספור המצאות ופיתוחים בכל תחומי החיים. מתגבר על החסרונות שבו באמצעות היתרון הגדול – החכמה. בעזרתה הוא צולל כדג, עף כנשר ומהיר כברדלס. מאיר את העולם בפיתוחיו המבריקים.
 
אך האם לזה נוצר? לפני כ- 70-80 שנה ביקרה את "החפץ חיים" – הרב ישראל מאיר הכהן, רבן של ישראל שהאיר את העולם בחיבוריו הגאונים, האדם שסימל את טוהר המידות והענווה, נכדתו.  
 
אותה נכדה "שיצאה" לתרבות המערבית שאלה את "החפץ חיים": סבא עד מתי תישאר בעולם החשוך הזה, מתי תצא אל העולם הגדול והנאור?
 
במתק שפתיו ענה לה "החפץ חיים": מה העולם הנאור עושה – הוא יוצר טילים, הוא עוד יחריב בהם את העולם (השיחה התקיימה עוד לפני הירושימה). הוא בונה מטוסים – הוא עוד יגיע לחלל.
 
זה מה שיוצר העולם הנאור. ואילו אנו, אמר "החפץ חיים", האנשים "החשוכים" יוצרים אנשים, בונים ומגדלים אדם. חז"ל מפרשים את הפסוק "עייר פרא אדם יולד" שהאדם נולד כולו חדור חומרניות ותאוות, קטן בשכלו ודומה לבהמה והוא יכול להישאר כזה עד יום מותו אלמלא הוא עובד על עצמו ומתוך העייר פרא הוא מוציא "אדם יולד".
 
המילה אדם לקוחה מ"אדמה" ומסביר המהר"ל שהאדמה טמונים בה כוחות רבים ובפוטנציאל היא יכולה לגדל עץ עצום ולהחזיק בניין ענק, כך גם האדם יכול לגדל מתוכו כוחות עצומים ולפאר את הבריאה. לחדול מלהיות כבהמות הארץ ולדבוק ברוחני.
 
האדם יכול להתקדם ולהצליח בחיים, אך אם בדרכו ירמוס אנשים אחרים, הוא אינו שונה מכל חיה בטבע, ששם החזק בלבד שורד. אך מהלך חיינו היומיומי מונע זאת, השיגרה מעלימה מעינינו את אותה התבוננות חשובה.
 
הרמח"ל (רבי משה חיים לוצטו) זצ"ל בספרו "מסילת ישרים" מונה בין שלושת הסיבות המונעות התבוננות, את "הטירדה העולמית", כלומר כובד הפרנסה וההרגלים השגרתיים שלנו המונעים מאיתנו לעצור לקחת אוויר ולחשוב על תכלית חיינו, לבקר את מעשינו.
 
בשל כך, נתן הבורא מספר ימים במהלך השנה בהם מצווה האדם על חשבון נפש, התבוננות וביקורת, אך בניגוד לכל ועדות החקירה, כאן האדם מבקר את עצמו. העיקרי שבין ימים אילו הוא יום הכיפורים, יום של תשובה וסליחה, מחילה וכפרה. יום בו האדם עוצר מהמירוץ המטורף של החיים ומסתכל אל תוך עצמו, אל נבכי נפשו. יום בו האדם מפשפש במעשיו, בודק ומבקר את דרכיו, מהלכיו, מעשיו ומחשבותיו.
 
האם לא סטה מן הדרך, האם הינו עדיין מביט אל המטרה הנכספת כשבידו בוער לפיד האמת. (האם כלל וכלל יש לו דרך ???) רק האדם נדרש לזה, וזאת באמצעות מתנת האל שניחן בה – הבינה האנושית.
 
אף יצור חי לא נדרש לחשבון נפש למעט האדם, כי האדם הינו היחיד בבריאה שבמעשיו הוא מכריע את העולם, וכלשון חז"ל "לפיכך נברא האדם יחידי שיאמר בשבילי נברא העולם. עשה מצווה אחת, דן את העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את העולם לכף חובה.