לימוד גמרא – שני חברים מצאו אייפון למי מהם הוא שייך ? שיעור 1

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב. משנה ראשונה, בשיעור זה הרב דניאל ניו יתן לכם רקע מרתק על אבידות שנמצאו על ידי שני אנשים יחד וכל אחד טוען שהוא מצא ראשון