מבנה בית הספר 'רנה קסין' ישמש כמוסד חרדי

הסיבה: רישום דליל של תלמידים למוסד הוותיק עקב ׳התחרדות׳ השכונה

יש הבנה יש מבנה: בהנהלת המוסד החילוני הנודע, בית הספר 'רנה קסין', מבינים כי אין טעם להחזיק במבנה הגדול בה בעת שהרישום ללימודים במוסד זה פוחתים והולכים. בשנת הלימודים הבאה ישתכן במקום מוסד חרדי הזקוק למבנה הרחב כאוויר לנשימה.

"אין סיבה להחזיר מבנה כה גדול עבור 300 תלמידים" – אמר מנכ"ל אגודת 'רנה קסין' יחזקאל גבאי. האמת כי רנה קסין המקורי, בודאי גאה היה בסובלנות שמפגין מנכ"ל האגודה. קסין הינו הוגה דעות צרפתי נודע, ואף זכה בפרס נובל לאור פעילותו הנמרצת למען שוויון בין כל בני האדם. האיש אף ניסח את נוסח "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם של האו"ם", ואף שימש כחבר בוועדת האו"ם לנושא זה.

כאמור, אכלוסה של השכונה במשפחות אברכים ובני תורה, הביאה לכך שהתלמידים החילוניים לא הפגינו רצון ללמוד וכך גם להרשם ללימודים במוסד המצוי בעיבורה של שכונה חרדית. בעקבות הרישום הדליל הוחלט לאחד את חטיבת הביניים הזו, שבשכונת מעלות דפנה, עם התיכון הממוקם בצומת רמת אשכול.