לנפץ את בועת השקרים בכל הקשור להפצת נתוני החינוך בבני ברק

"הגיע הזמן לנפץ את בועת המידע החסר כל בסיס בכל הקשור להפצת נתוני החינוך בבני ברק, כמו מספר התלמידים המצליחים בבחינות הבגרות וגובה התקציב לתלמיד", כך הגיב ר' אברהם  טננבוים, מזכיר העיריה ודוברה, על פירסומים בכלי תקשורת שונים בנושאים אלו. הדובר הדגיש, כי בפרסומים שנמסרו לתקשורת ע"י גורמים, שאין ספק שלא בדקו את מהות הנתונים,קרא עוד...

"הגיע הזמן לנפץ את בועת המידע החסר כל בסיס בכל הקשור להפצת נתוני החינוך בבני ברק, כמו מספר התלמידים המצליחים בבחינות הבגרות וגובה התקציב לתלמיד", כך הגיב ר' אברהם  טננבוים, מזכיר העיריה ודוברה, על פירסומים בכלי תקשורת שונים בנושאים אלו.

הדובר הדגיש, כי בפרסומים שנמסרו לתקשורת ע"י גורמים, שאין ספק שלא בדקו את מהות הנתונים, נמסר כי בבני ברק אחוז המצליחים בבגרות מגיע לשיעור נמוך לעומת ערים אחרות. ברם, מי שמסר את הנתונים לתקשורת לא דאג לעדכן את המציאות האמיתית שמתוך 12,000 תלמידים בעיר בגיל בי"ס תיכון – 11,000 הינם תלמידי המגזר החרדי – ישיבות ובתי ספר בית יעקב לבנות – שלא משתתפים כלל, מטעמים עקרוניים, בבחינות הבגרות, ורק 1,000 מבתי"ס תיכוניים ממ"ד וכלליים, שהינם 8.3% בלבד מתלמידי גיל תיכון, ניגשים לבגרות. בשנה זו יש ירידה במספר תלמידי התיכון הממ"ד והכללי בעיר, והוא עומד על 8.3% לעומת 14% בשנה שעברה. בנוסף לכך, בהקשר לבתי הספר התיכוניים החרדיים, שבהם לא ניגשות התלמידות, עקרונית, לבחינות בגרות, ניגשות בהם התלמידות לבחינות חיצוניות, הנערכות ע"י מכון סולד, באישור משרד החינוך, כשהבחינות הן בהבעה עברית, היסטוריה, אנגלית, מתמטיקה ודקדוק, והתוצאות הן למעלה מ- 90% הצלחה.

אשר לתלמידים שניגשים לבגרות, שיעור ההצלחה בהם מהגבוהים בארץ, וגם משרד החינוך מודע לכך: בישיבה התיכונית העירונית אחוז ההצלחה עומד על 89%, באולפנה העירונית לבנות 77%, בתיכון הכללי "רמז" 62%. בתיכון זה משקיעים העיריה ומשרד החינוך מאות אלפי ₪ בשנה, במסגרת תוכנית "אומץ" לבחינות בגרות בקרב התלמידים. אחוז ההצלחה בכל בתיה"ס הממ"ד והכלליים עומד על 64.4%, לעומת 62% אחוז ממוצע ארצי. העיתונאית ששון פירסמה ביום שישי, ג' בסיוון ה'תשס"ח (6.6.08) ידיעה בה היא כותבת כי בבדיקה של משרד החינוך נמצא שביה"ס שבו אחוז המצטיינים הגבוה ביותר בשקלול ממוצע בגרויות ומספר היחידות הנלמדות היא הישיבה התיכונית בבני ברק, וגם האולפנה העירונית לבנות בבני ברק נמצאת בין בתיה"ס המצטיינים.

בתקשורת גם הופצו נתונים על שיעור תקציב לחינוך נמוך בבני ברק, כאשר איש לא טרח לבדוק שתקציב החינוך בבני ברק לשכר עובדי הוראה ולפעולות מגיע לכ-250 מיליון מתוך התקציב עירוני של 700  מיליון ₪, שהוא מהגבוהים בארץ. בנוסף לכך, בניגוד לערים רבות בהם הבינוי למוסדות חינוך עירוניים כולו הוא מתקציב משרד החינוך, הרי שבבני ברק חלקו הניכר הוא מתקציבי פיתוח עירוניים, וגם בימים אלו, בנוסף לתקציב השנתי השוטף לחינוך, אושר סכום של כ-13 מיליון ₪ לפיתוח ולשיפוצים במבני החינוך, כמחצית מתקציבי הפיתוח הבלתי רגילים שאושרו בישיבת המועצה האחרונה. משום כך, עובדות ונתונים אלו מחייבים את מוסרי המידע, אחת ולתמיד, למסור מידע אמין ויסודי ולא להטיל רפש בציבור שלם על סמך נתונים תלושים מהמציאות.