מתי מתחייבים בתפילת מוסף?

משניות ברכות פרק ד משנה ז במשנה זאת נלמד כי ישנה מחלוקת תנאים האם חייבים להתפלל מוסף כאשר מתפללים ביחידות וללא ציבור מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

 

 

פרק ד' משנה ז'

 

במשניות הקודמות למדנו, שמלבד שלשת התפילות שמתפללים בכל יום, ישנה תפילה נוספת, אותה מתפללים בזמנים מיוחדים, והיא נקראת 'תפילת מוסף',

חכמי ישראל תיקנו להתפלל תפילה זו בימים בהם הקריבו בבית המקדש 'קרבן מוסף', למשל בשבתות, בראשי חודשים ובחגים.

היום נלמד במשנה, מי הם האנשים החייבים להתפלל את תפילת מוסף, ומי לא חייב בכך.

 

עכשיו נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

רבי אלעזר בן עזריה אומר: אין תפלת המוספין – שאין אדם חייב להתפלל 'תפילת מוסף',

אלא בחבר עיר – כלומר, בציבור של עשרה אנשים המתפללים יחד תפילה זו, אבל מי שלא מתפלל עם הציבור לא חייב להתפלל 'תפילת מוסף',

ו'חבר עיר' פירושו, חבורה של מתפללים המצויים בעיר ומתפללים יחד.

וחכמים אומרים: בחבר עיר ושלא בחבר עיר – שכל אדם חייב להתפלל תפילת מוסף, גם אם הוא לא מתפלל עם עשרה אנשים יחד.

רבי יהודה אומר משמו: – רבי יהודה שמע דעה אחרת מרבי אלעזר בן עזריה,

ש כל מקום שיש חבר עיר – בעיר שיש בה עשרה אנשים המתפללים יחד,

היחיד – מי שלא מתפלל יחד עם הציבור, אלא ביחידות בביתו,

פטור מתפלת המוספין – ששליח הציבור העומד בתיבה, מוציא בתפילתו את כל שאר אנשי העיר ידי חובתם, ולכן הם פטורים מלהתפלל 'מוסף'.

 

ויוצא, שיש שלש דעות בין חכמי המשנה, מי חייב להתפלל 'מוסף' ומי פטור:

שלדעת התנא הראשון בשם רבי אלעזר, החיוב להתפלל תפילת מוסף הוא רק למי שמתפלל ביחד עם עשרה אנשים לפחות, אבל בכל מקום אחר לא צריך להתפלל 'מוסף',

ולדעת רבי יהודה בשם רבי אלעזר, רק כאשר אין בעיר עשרה אנשים צריך כל אדם להתפלל 'מוסף', אבל אם עשרה אנשים או יותר מתפללים יחד באותה העיר, שאר האנשים שבעיר לא צריכים להתפלל 'מוסף', בגלל ששליח הציבור המתפלל בקול על יד התיבה, פוטר גם אותם מתפילה זו,  

ואילו החכמים סוברים, שכל אדם, ובכל מקום, צריך להתפלל את 'תפילת מוסף'.

 

הלכה בימינו

 

v     במשנה למדנו כמה דעות, בענין החובה להתפלל 'תפילת מוסף' בשבתות ובחגי ישראל.

להלכה, כל אדם חייב להתפלל 'מוסף', בין אם יש באותה העיר שבה הוא מתגורר עשרה אנשים המתפללים יחד ובין אם לא, ובין אם הוא מתפלל איתם בבית הכנסת, ובין אם הוא מתפלל ביחידות בביתו.