להחתים כרטיס על שחרית מנחה ערבית

משניות ברכות פרק ד משנה ד במשנה זאת נלמד כי לתפילה לא באים להחתים כרטיס אלא צריך לבוא בשמחה ובהתחדשות חדשה כל יום מחדש מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

 

 

פרק ד' משנה ד'

 

במשנה הקודמת למדנו, שישנם אופנים שבהם ניתן לקצר את תפילת העמידה ולהתפלל רק 'מעין שמונה עשרה',

כלומר שיאמר את שלשת הברכות הראשונות ושלשת האחרונות, ואת כל הברכות האמצעיות יכלול בברכה אחת שבה מוזכרים בקצרה כל עניני הבקשות, או שיאמר את תחילתם וסופם של הברכות האמצעיות בלא תוכן הבקשה.

 

היום נלמד במשנה, שכאשר האדם נמצא במקום סכנה, ואינו יכול לעמוד ולהתפלל את תפילת העמידה, הוא יכול לומר ברכה אחת קצרה, בלא להזכיר אפילו את שלשת הברכות הראשונות ושלשת הברכות האחרונות, ובזה הוא מקיים את מצוות התפילה.

הלכה נוספת מלמדת המשנה, שהצורה הראויה לתפילת העמידה היא, שיתפלל האדם בדרך של תחנונים והכנעה לפני בורא עולם,

ולכן אין ראוי לאדם להרגיש שהתפילה היא חובה תמידית שהוא צריך לקיים, שהרגשה זו מוציאה ממנו את ההכנעה הראויה, ותפילתו לא תהיה בתחנונים.

 

עכשיו נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

רבי אליעזר אומר: העושה תפלתו קבע – מי שמרגיש שהתפילה היא חובה שהוא צריך לקיים בכל עת, ומתפלל כדי להיפטר מחובה זו,

אין תפלתו תחנונים – צורת התפילה שלו אינה ראויה, שהרי באופן זה הוא לא ניגש לתפילה בדרך של תחנונים והכנעה לפני בורא עולם.

רבי יהושע אומר: המהלך במקום סכנה – אדם שהולך במקום שיש בו סכנת נפשות, למשל במדבר שמצויים בו חיות רעות ושודדי דרכים, והוא לא יכול לעמוד ולהתפלל את כל נוסח תפילת העמידה,

 

 

מתפלל תפלה קצרה – הוא יכול להתפלל תפילה הכוללת ברכה אחת בלבד,

אומר הוא צריך לומר כך:

הושע השם את עמך, את שארית ישראל – שבתפילתו הוא צריך לבקש על הצלת עם ישראל מאומות העולם,

בכל פרשת העבור – ודבר נוסף הוא מתפלל, שגם כאשר היהודים יעברו עבירות ["עִבּוּר" מלשון עבירה] ותהיה סיבה לכעוס עליהם בגלל מעשיהם הרעים,

יהיו צרכיהם לפניך – בכל זאת ידאג השם לכל מחסורם, וימלא להם את משאלותיהם.

ברוך אתה השם, שומע תפלה – הוא מסיים את תפילתו בברכת 'שומע תפילה', שהיא הברכה הכללית שבין ברכות התפילה.

 

הלכה בימינו

 

v     במשנה למדנו, שמי שהולך במקום שמצויים בו חיות רעות או אנשים חמושים ומסוכנים, הוא לא צריך להתפלל את תפילת העמידה – תפילת 'שמונה עשרה', אלא יאמר ברכה אחת שבה יבקש על צורכי עם ישראל ועל שיהיו תמיד רצויים לפני בורא העולם.

להלכה, אדם שנמצא במקום סכנה, צריך להתפלל 'תפילה קצרה' כמו שלמדנו במשנה, אבל אחרי שמגיע למקום מיושב שאין בו סכנה, צריך להתפלל שוב את תפילת העמידה כולה, שתפילה זו לא חשובה כ'תפילה' אלא רק לזמן הסכנה,

ואם שכח ולא חזר והתפלל תפילה שלימה אחרי שיצא ממקום הסכנה, צריך להשלימה בתפילה הבאה אחריה, כמו כל אדם ששכח להתפלל באונס, שהוא צריך להתפלל בתפילה הבאה אחריה שתי פעמים את תפילת העמידה.