כך תתפלל כשאין לך סידור

משניות ברכות פרק ד משנה ג במשנה זאת נלמד כי במקרים מסוימים בהם אין באפשרותנו להתפלל את כל תפילת שמונה עשרה ישנו מתכון תפילה מיוחד עבורנו מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

 

 

פרק ד' משנה ג'

 

במשניות הקודמות למדנו, שכל יהודי צריך להתפלל בכל יום שלש פעמים את תפילת העמידה הנקראת תפילת 'שמונה עשרה',

במשנה שנלמד היום נראה, שישנה אפשרות למי שלא בקי בתפילה זו, ואין סידור לפניו, לקצר תפילה זו ולאומרה ללא הזכרת כל השמונה עשרה ברכות, ונאמרו בזה שלש דעות בין חכמי ישראל כפי שנראה במשנה.

 

תפילת העמידה נקראת 'שמונה עשרה', על שם תקנת חכמי ישראל 'אנשי כנסת הגדולה' [שהם היו מאה ועשרים גדולי ישראל וביניהם היו כמה נביאים] , לומר שלש פעמים בכל יום מימות החול תפילה שיש בה שמונה עשרה ברכות, מתוכם שש ברכות של שבח לבורא עולם, ושתים עשרה ברכות של בקשות שונות המתייחסות לכל צורכי האדם בדרך כלל.

 

בתקופתו של רבן גמליאל הנשיא, התרבו אנשים שהמירו את דתם והיו מציקים לעם ישראל על ידי הלשנת היהודים למלכות הגויים, ולכן הוסיפו חכמי ישראל ברכה נוספת – 'ברכת המינים', שבה אנו מבקשים שיָאבְדוּ אויבי ישראל המוציאים את דיבתם רעה אצל אומות העולם,

ונמצא שתפילת 'שמונה עשרה' כוללת בתוכה תשע עשרה ברכות, ובכל זאת גם אחרי הוספת ברכה זו, נשאר שמה של התפילה 'תפילת שמונה עשרה'.

סדר ברכות תפילת 'שמונה עשרה' הוא כך: בתחילת התפילה אנו אומרים שלש ברכות, שבהן אנו משבחים את בורא העולם על גדלותו, גבורותיו, וקדושתו הגדולה,

 

לאחר מכן אנו אומרים שלש עשרה ברכות שבהן אנו מבקשים בקשות שונות על צורכי האדם,

ולבסוף אנו אומרים עוד שלש ברכות של שבח והודאה לבורא על טובו וחסדו עמנו בכל עת.

[ובשבת ובחגי ישראל אומרים את שלשת הברכות הראשונות ואת שלשת האחרונות, ולא אומרים באמצע את ברכות הבקשה, אלא מוסיפים ברכה אחת שבה מוזכרת קדושת השבת או החג].

בזמן חכמי המשנה, לא היו כל היהודים בקיאים בנוסח התפילה, וגם לא היו מצויים להם סידורי תפילה כמו שיש בימינו,

מטעם זה היו בין חכמי ישראל שסברו, שניתן לקצר את שלש עשרה הברכות האמצעיות,

במשנה נראה את הדעות השונות של חכמי ישראל, האם התירו לקצר, למי התירו לקצר, ובאיזה אופן יש לקצר את 'תפילת העמידה'.

 

 

עכשיו נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

רבן גמליאל אומר: בכל יום – בכל שלשת התפילות שצריך להתפלל כל יום,

מתפלל אדם שמונה עשרה – צריך האדם לומר בתפילתו את כל תשעה עשר הברכות שתיקנו חכמי ישראל לומר, ואין לקצר בשום מקרה את ברכות התפילה.

רבי יהושע אומר: מעין שמונה עשרה – לפי רבי יהושע, לא צריך לומר את כל נוסח הברכות, אלא את שלשת הברכות הראשונות והאחרונות, אבל את ברכות הבקשה שבאמצע תפילת 'שמונה עשרה' אפשר לקצר,

 

 

וניתן לקצרם בשני אופנים:

או שיאמר בכל ברכה את תחילתה וחתימתה ללא פרטי הבקשה, למשל בברכת הדעת, יאמר "אתה חונן לאדם דעת, ברוך אתה ה' חונן הדעת", בלא להוסיף את תוכן הברכה והבקשה, וכן על זה הדרך,

או שיאמר את 'ברכת הביננו', שהיא ברכה הכוללת בתוכה את כל עיקרי ברכות הבקשה בקיצור.

רבי עקיבא אומר: אם שגורה תפלתו בפיו – אם הוא אדם הזוכר את סדר התפילה, ואין לו חשש כמה שישכח   כמה ממילות הברכות תוך כדי אמירתן,

יתפלל שמונה עשרה – הוא חייב להתפלל את כל נוסח תפילת 'שמונה עשרה' ולא יקצר,

ואם לאו – שהוא לא בקי כל-כך בנוסח התפילה,

מעין שמונה עשרה – הוא יכול לקצר את הברכות האמצעיות כמו שאמר רבי יהושע.

 

הלכה בימינו

 

v     למדנו במשנה, שישנם כמה דעות בין חכמי ישראל, האם ובאיזה אופן אפשר לקצר את הברכות האמצעיות שבתפילת 'שמונה עשרה'.

להלכה, כל אדם חייב להתפלל את כל נוסח התפילה כמו שתיקנו חכמי ישראל, בלא לקצר.

אבל מי שהולך בדרך והוא לא יכול לכוון בברכות התפילה כראוי לאורך זמן, או החולה שאינו יכול להתרכז הרבה זמן במחשבת התפילה, יכולים לקצר את התפילה.

 

אבל יש לחלק באופני הקיצור, שבקיץ בימי החול, שאין צריך להתפלל על ירידת הגשמים, יאמרו 'ברכת הביננו',

אבל בימות החורף, בהם צריך לבקש על ירידת הגשמים, וכן במוצאי שבת או חג, שצריך להזכיר 'הבדלה בין קודש לחול', אין לומר 'ברכת הביננו' שהרי אין בה הזכרת גשמים או הבדלה,

 

ולכן בימים אלו יקצר את התפילה באופן אחר, שיאמר בכל אחת מהברכות האמצעיות את תחילתה ואת חתימתה, בלא שאר תוכן נוסח הבקשה.