שופטים ושוטרים

חכמי הדורות הורונו שהחכמה היא חזות הכל: "דעה קנית – מה חסרת? דעה חסרת – מה קנית?" (מדרש ויקרא רבה א', ו') לאמור: כאשר הדעת שוכנת בלב האדם, הוא אינו חסר דבר. לעומת זאת, מי שחסרה לו דעת, לא יועילו לו קניינים אחרים מכל סוג שהוא, למלא חסר ערכי זה.

באמצעות הדעת מסוגל האדם לשפוט, להבחין ולהחליט. כלי הדעת נועדו בראש ובראשונה, כדי שבאמצעותם יכיר האדם את בוראו. ההתבוננות בבריאה הנפלאה המקיפה אותנו מכל עבר, מובילה את האדם החושב למסקנה הגיונית ובלתי נמנעת, שיש 'מנהיג לבירה'. הנביא ישעיהו קורא לעם: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" (ישעיהו מ', כ"ו).

אדם המודע לכך שיש מנהיג לבירה, ישאל את עצמו את שאלת השאלות: "מה ה' אלוקיך דורש מעמך?" – הן לא יעלה על דעתו שבריאה כה מתוחכמת נבראה ללא יעד ברור.

פעולת המנגנון של השכל האנושי חשובה לאדם לא רק למען בחירת דרכו בחיים. היא חיונית גם כמערכת בקרה מתמדת על כל פעולותיו.

האדם מהווה תרכובת מופלאה של חומר ורוח. קיימים ניגודי דרישות בין החומר – הגוף, לבין הרוח – הנשמה. כל אחד מהם מושך לכיוון נגדי. מתפקידיו הראשיים של שכל האדם, לתת לנשמה את משפט הבכורה.

למהלכי חיים אלו רומזת התורה: "שופטים ושוטרים תתן לך" (דברים ט"ז, י"ח). פשוטו של מקרא מלמד על החובה למנות דיינים ושוטרים שיוציאו לפועל את פסקי הדיינים, אך עם זאת, דברי התורה רומזים לעומק נוסף: "שופטים ושוטרים תתן לך". כל אדם מצווה להיות הן השופט של עצמו והן השוטר האישי של עצמו, המבצע ללא עוררין את צו השופט.

לנוכח מהלך פנימי זה נותרה שאלה: היוכל האדם להיות שופט ושוטר כאחת?

התשובה חיובית. לא זו בלבד שהשלמות דורשת שימוש בשני כוחות אלו כאחת, אלא שבמבט פנימי ניווכח שהם משלימים זה את זה.

המזיגה המופלאה בין המרכיבים באדם – כלי המחשבה וכלי המעשה, היא המאפיינת את האדם השלם.

אברהם אבינו היה הראשון שהצטיין בכך. כבר בהיותו בן שלוש הכיר אברהם את בוראו. הוא כיוון את אורח חייו באופן שמעשיו היו מרובים מחכמתו. כאשר נצטווה אברהם לעקוד את בנו, הוא היה מוכן לכך, ואכן יצא לדרך בזריזות מופלגת, למרות שהדבר לא נתפס בהגיונו. הוא ביכר את המעש על פני כלי המחשבה העצמיים. בדרכו זו צעדו כל גדולי ישראל בכל הדורות.

דרך זו חייב כל יהודי לאמץ לעצמו. אל כל אחד מופנית הקריאה: "שופטים ושוטרים תתן לך". זהו סולם העליה של היהודי, שהוא מוצב ארצה, יציב ואיתן מאין כמוהו, וראשו מגיע השמימה.