שינוי ייעוד מבנה דת יחייב אישור שר הפנים

ח״כ הרב חיים אמסלם הגיש הצעת חוק לפיה כל הריסה או שינוי ייעוד של מבנה דת, יצטרך את אישורם של שר הפנים והשר לשירתי דת.

ח"כ הרב חיים אמסלם הגיש הצעת חוק לפיה כל הריסה או שינוי ייעוד של מבנה דת, יצטרך את אישורם של שר הפנים והשר לשירתי דת.

ח"כ הרב אמסלם שהגיש את ההצעה אמר כי אנו עדים למקרים רבים בהם מבנים ששימשו לצרכי דת במשך שנים רבות, כמו בתי כנסת בתי מדרש, מקוואות וכו' מקבלים צווי הריסה או שינוי ייעוד המבנה והסבת השימוש בו למטרה הפוכה לגמרי מייעודו המקורי, למרות שיש בכך חילול הקודש ופגיעה ברגשות הציבור.

בשל כך מציע ח"כ אמסלם להתנות את הריסת המבנה רק באישורם של שני השרים. יצויין כי בעת הזו מכהנים בשני תפקידים אלו שני שרי ש"ס, כששר הפנים הוא השר אלי ישי, ואילו השר לענייני דת הוא ח"כ הרב יעקב מרגי.