הכח להתמודד בתהליך התשובה

קורה שלעתים אנחנו מבולבלים: כל צד בנפש שלנו מוביל לכיוון האחר. האם המחשבות האלה הן סתם או שהן אומרות משהו?

הרב דוד סלושץ, ראש ישיבת 'דובר טוב' בשכונת רמות בירושלים:

 

בתורתנו הקדושה מסופר כי לפני שהתגלתה השכינה (ה' יתברך) אל משה רבנו, משה ראה את הסנה בוער באש – "והסנה איננו אוכל". כלומר, הוא לא נשרף ולא קורה לו כלום.

משה, כמובן, מאד התפלא. הוא לא הבין איך יתכן שהסנה לא אוכל ולא נשרף, ועל זה בעצם הוא לא קיבל תשובה מה אומר החיזיון המעניין והמוזר הזה.

בשביל להבין את זה, ננסה להבין את מה שמסופר הלאה בתורה. הקדוש ברוך הוא שנגלה אליו, אמר לו שהוא יודע שעם ישראל סובל מאד, והוסיף לומר לו שהוא שומע את סבלם וצעקתם. "וַיֹּאמֶר ה' רָאֹה רָאִיתִי אֶת עֳנִי עַמִּי אֲשֶׁר בְּמִצְרָיִם וְאֶת צַעֲקָתָם שָׁמַעְתִּי". כלומר, הקב"ה מספר לו על כך שהוא יודע שעם ישראל סובל, והוא שומע את צעקתם.

מזה אפשר להבין שזו בעצם הייתה התשובה למשה, לגבי חידת אותו סנה שלפניו, שאמנם בוער באש אך נשרף ולא נאכל: מה הקשר? ובכן: משה רבנו ראה מול עיניו איך שאותם קוצים, שבעצם מיועדים לכיליון כי אין להם מטרה ותכלית, הם הרי סתם קוצים, פתאום משמשים ככלי לקיבול לגילוי השכינה הקדושה. השכינה באה למשה רבנו בצורה של התגלות אליו, כשהיא אחוזה בקוצים, כביכול מבלעדי הקוצים – אין גילוי שכינה. משה חשב שהקוצים הללו לא שווים כלום, אז הקב"ה הראה לו איך דווקא הם שווים, כשהוא בחר להתגלות דווקא עליהם.

בזה הקב"ה רצה לומר לו: הסבל של עם ישראל משול לקוצים. הם חושבים שאין לזה תכלית, אבל זה ממש לא נכון. דווקא הסבל והצעקה שנשמעת כאילו צעקה אילמת, ממש אינה אילמת. אומר הקב"ה שמעתי את צעקתם! כלומר כמו שכעת אני על הקוצים ואני מתכלה דווקא עליהם, גם הייסורים הם חשובים לתהליך הגאולה שלכם, ובלעדיהם לא הייתם כאן היום.

זו התשובה שמשה קיבל מדוע התגלות השכינה נעשתה דווקא מסנה הקוצים, כדי לסמל את הייסורים של עם ישראל, שדווקא בזכותם יבקע בסופו של תהליך האור הגדול.

לפעמים בחור חושב על כל הקוצים שבו, על הטומאה שהוא מצוי בה או על החברה הרעה שסובבת אותו, ואז פתאום יש לו איזו התעוררות, "סנה בוער", קוצים שעליהם שוכנת פתאום השכינה.

ואז הוא חושב שההרהורים האלה הם רק דמיונות, איך בכלל נכנסו לו כעת הרהורי תשובה ואמונה לראש? אז הוא אומר לעצמו: אה, זה סתם. לא צריך להתייחס לזה.

אבל להיפך! האמת היא לפני שהוא הולך לקבל את התורה, לפני שהוא מתחזק, מראים לו את הגילוי הראשוני בצורה כזו של קוצים שעליהם שורה השכינה. ולאחר מכן, אחרי ה"קוצים", תגיע החירות. אז הוא יחווה "יציאת מצרים", ואת קבלת התורה האישית שלו.

אם אתה מצוי בשדה קוצים ודווקא עליו בוערת אצלך אש של התחזקות או של אמונה – אל תזלזל בזה! כי ההמשך של זה – הוא הגאולה שלך.