גם אם חושבים שעוקפים את אלוקים – בסוף זה מתהפך

אדם חושב לעתים שהוא יכול ״לעקוף״ איזו מצווה, או לנסות ״לסובב״ מישהו בדרך לא ישרה

אדם חושב לעתים שהוא יכול "לעקוף" איזו מצווה, או לנסות "לסובב" מישהו בדרך לא ישרה.
עלינו לדעת: בעולם הזה פועל רק דבר אחד: רצון ה'. רצון ה' הוא מה שיקרה בשורה התחתונה, גם אם האדם יעשה "שמיניות באוויר" * אבל יש דבר אחד שיכול לעזור לעצור גזירות: כח התפילה

הרב עקיבא זלצברג, מרבני ישיבת "מושב איתן": יש פסוק בספר ישעיהו שאומר, "ודבר אלוקינו – יקום לעולם".

אנחנו למדים מזה, שדבר האלוקים – יקום לעולם. כלומר, אין בכח של אף בן תמותה או בן אנוש לשנות את גזירת עליון, גזירת הקב"ה, על מה שיקרה. אם הקב"ה רוצה שיקרה משהו, זה בדיוק מה שיקרה. יש עניין שתפילה יכולה להמתיק או לבטל את הגזירה. אך באופן כללי, העולם הולך בדיוק במתווה שהקב"ה שם לפניו. אי אפשר לעשות משהו נגד רצון ה'.

צריך לדעת שמה שהקב"ה גוזר, אין מה לעשות נגדו. זה הסוף, זה השורה התחתונה. לעתים אדם יכול לעשות מאה פעמים משהו נגד משהו שהוא מבין שהוא רצון ה', וזה פשוט לא יעזור לו. הוא חושב שמה שהוא עושה זה עוזר וזה יתקיים, אך בסוף הכל יתהפך עליו.

כי לא יעזור מאומה, מה שקובע הוא רק רצון ה' ולא שום דבר אחר.

זהו אחד היסודות הכי גדולים באמונה. זה מביא אנשים להתחזק באמונה, לדעת שהבורא יתברך הוא מנהיג, הוא ברא ובורא את הכל, והוא עשה עושה ויעשה. אין לאף אחד כח בעולם, חוץ מגזירתו של ה' יתברך.