בא לך שווארמה?

יש לדעת שכדי שבהמה או עוף יוכשרו לאכילה, נצרכים שני דברים:

א. שחיטה כהלכה וכדין.

ב. בדיקת האברים הפנימיים של הבהמה והעוף לראות שאין בהם טרפה וכפי שנבאר.