למה אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום?

מדוע אנחנו מתפללים לה׳? 3 פעמים עוצרים את היום ומתפללים לפניו, מדוע עושים זאת? הרב ירחמיאל קראם בתובנות חדשות: התפילה נועדה כדי לקבל את השפע שה׳ יתברך שולח לנו!

בכל יום אנחנו אוכלים שלוש פעמים, יש לנו ארוחת בוקר, ארוחת צהרים וארוחת ערב.

בדיוק כמו שיש לנו בכל יום שלוש סעודות שהן לגוף, וברור לנו שהגוף שלנו צריך לאכול שלוש פעמים ביום, כך גם התפילות, שהן מזון לנשמה שלנו.

אם תשאלו: מדוע אלוקים צריך את התפילות שלנו? התשובה היא שהתפילות הן לא בשבילו, אלא בשבילנו. שלוש התפילות ביום הן מזון הנפש שלנו, הדבר שאיתו אנחנו 'מאכילים' את הנשמה והנפש שלנו.

תפילה זו מצווה של אמונה, אמונה בה' יתברך. יש נשים, שאפילו שהן פטורות מתפילת ערבית, הן מתפללות, ומדוע? כי בתפילה האדם חוזר על עיקרי האמונה בה הוא מאמין.
בתהלים כתוב "האמנתי כי אדבר", כלומר שהאמונה מגיעה עם הדיבור, עם התפילה.

אפשר גם לדמות את התפילה לחרישה. כלומר, אלוקים שולח לנו טוב, אך אם לא עושים "חרישה" אז הטוב לא ייקלט. התפילה היא כמו חרישה, כמו שגם אם תזרע שדה שלם אך לא תחרוש אותו כמו שצריך לא ייצא כלום, כך גם התפילה חשובה מאד כדי לקלוט את הטוב שהקב"ה שולח לנו. לפעמים אנחנו רואים שדה שצומח בו יותר ושדה שצומח בו הרבה פחות למרות שבשניהם יש אותה כמות זרעים. למה? כי את זה חרשו טוב יותר ואת זה לא. הקב"ה ברא אדם, ברא לו מזון, הביא לו בריאות ודברים טובים – אך כדי לקבל את הכל צריך לעשות חרישה כמו שצריך, צריך להתפלל אליו ולבקש.

כשהאדם מתפלל הוא כביכול "חורש" וכך יכול לקלוט את הטוב. אלוקים בין כה וכה שולח את הטוב, אך צריך את התפילה שלנו, את פתיחת הלב, כדי לקלוט את אותו טוב.