אורי זוהר: מהוילה לגטו

אורי זוהר: מהוילה לגטו

חלק ראשון:

חלק שני:

חלק שלישי: