אלפיים שנה, גמרא אחת

מה עניין לימוד גמרא בימינו? הרב פנגר. מרתק!