מה אומרת הגמרא על דיווחי תושבי קריית ים

העיר קריית ים שליד חיפה, על הרגליים בימים האחרונים וזאת בשל דיווחים שונים של מספר אנשים שלטענתם צפו בדג שחציו אדם. רש״י לא שולל מציאות שכזו.

העיר קריית ים שליד חיפה, על הרגליים בימים האחרונים וזאת בשל דיווחים שונים של מספר אנשים שלטענתם צפו בדג שחציו אדם.

על פי הדיווחים שהגיעו למוקד העירוני, מסתבר כי מספר אנשים בזמנים שונים טענו כי ראו על המזח שבחוף הים דג  שפלג גופו העליון אדם וחלקו התחתון זנב וקשקשים. לטענת אותם אנשים שצפו בדג המוזר, עם התקרבותם אל הדג הוא קפץ אל המים ונעלם.

בעקבות מקרים אלו, החליטו בעירייה שלא להמתין יתר על המידה, ועל פי פרסום של העיתונאי דניאל סירוטי בעיתון 'ישראל היום', החליטה העירייה להציע פרס כספי בסך של מיליון דולר, למי שיצליח לתעד במצלמתו את אותו דג.

בעקבות הדיווחים השונים, שמטבע הדברים אנו נוטים לזלזל בהם, אנו מביאים גם קטע מהגמרא במסכת ברכות, דם בדף ח' עמוד א' נכתב על הדולפינים שפרים ורבים כבני אדם, ועל כך אומר רב יהודה: "מאי דולפין? בני ימא". רש"י מפרש על כך, את פירוש הבא: דגים יש בים שחציין צורת אדם וחציין צורת דג ובלע"ז שריינ"א. גם התוספות מפרש זאת, ואומר: כן גירסת הקונטרס וכן מוכח בתוספתא  פ"א יולדין ומגדלין מבני אדם.