אלעזר הצדיק

 

אחד מן האנשים שלא נכנעו לאנטיוכוס הרשע היה אלעזר הצדיק. הוא עודד את היהודים לשמור תורה ומצוות ולא להיכנע לאנטיוכוס הרשע.

מששמע זאת אנטיוכוס, כעס מאוד, ושלח את עבדיו לשכנע את אלעזר לשמוע בקולו, או אז, ימלא את כל
משאלותיו. אלעזר הצדיק דחה בבוז את הצעתו של אנטיוכוס ואמר לעבדיו: "אין לי צורך בזהב המלך ולא בכבודו, יהודי נולדתי ויהודי אמות!"

הציעו לו עבדי המלך "קח בשר כשר ואכול אותו ליד האליל". דחה אלעזר הצדיק גם הצעה זו, ואמר להם: "עשו בי כאשר תירצו, לעולם לא אמרה פי אלוקי".

אנטיוכוס כעס מאוד וחמתו בערה בו. הוא ציווה לענות את אלעזר הצדיק בעינויים קשים ומרים עד שמת.

כאשר שמעו היהודים את אשר אירע לאלעזר, התחזקו עוד יותר ביהדותם ומסרו את נפשם לעבוד את ה' ולקיים את מצוותיו.