אלכסנדר מוקדון ויחסו ליהודים

כמה ״אלכסנדרים״ קיימים כיום?

הגמרא במסכת יומא דף ס"ט מספרת על אלכסנדר מוקדון – "הכובש הגדול" ויחסו המיוחד ליהודים ובעיקר לחכמי ישראל.

כאשר הסיתו השומרונים את אלכסנדר מוקדון שיחריב את בית המקדש, בטענה שהיהודים מרדו בו, בא לארץ ישראל כדי לקיים את בקשתם. לקראתו בא שמעון הצדיק לבוש בגדי כהונה, וכשנפגשו, ירד אלכסנדר מוקדון ממרכבתו והשתחוה לשמעון הצדיק.

לאנשי פמליתו הסביר: "דמותו של זה אני רואה בכל מלחמותי, ועל ידו אני מנצח". ואכן, במשך כל שנות מלכותו, כאמור, לא נגע לרעה ביהודים.

כאות הוקרה ליחסו הנהדר של אלכסנדר לעם היהודי קראו רבים מהם לילדיהם על שמם. מאז ועד היום קיימים "אלכסנדרים" רבים בעם ישראל, וכולם קרויים על שמותיהם של ה"אלכסנדרים" מהקורות הקודמים עד אלכסנדר מוקדון.