כולם יצאו לחופש. נשארתי לבד…

זה היה באחד מימי הקיץ. נכנס ר' שלום לבית הכנסת כדי למסור דרשה, אך בית הכנסת היה כמעט שומם. "מה קרה?" שאל, "חופש, קיץ. כולם נסעו להרים", השיבו לו הבודדים שנותרו.

זה היה באחד מימי הקיץ בארה"ב. נכנס ר' שלום לבית הכנסת בעיר שבה שהה כדי למסור דרשה, אך בית הכנסת היה כמעט שומם. "מה קרה?" שאל ר' שלום. "חופש, קיץ. כולם נסעו להרים", השיבו לו הבודדים שנותרו.

ר' שלום לא התמהמה, עלה אל לפני ארון הקודש ופתח במעשה המבוסס על דרשתו של המגיד מקלם. קולו רעם אל מול מעט המאזינים. "יום אחד, עובר אני ברחוב ושומע קול בכי בוקע מאחד הבתים. מי יודע, שמא זה אדם הזקוק להצלה, או תינוק רעב. אולי אישה עצובה… הבכי מתחזק וממש שובר את הלב. אני ניגש אל הבית ונוקש על הדלת, אך אין קול ואין עונה.

הבכי בפנים מתגבר, ואני מחליט להיכנס פנימה. ידי לוחצת על ידית הדלת ופותחת אותה בזהירות. איש אינו נמצא בבית. אבל הבכי עודנו קיים וצריך לחפש מהיכן הוא. אני מתקרב לעבר הקול והוא אינו נמצא בשום חדר, עד שמגיע אני לחדר הפנימי שם נשמעות הבכיות בחזקה… מאחת המגירות. מיד אני ניגש לפתוח את המגירה, ולמול עיניי ניצבת טלית.

'מה לך כי תבכי?' שאלתי אותה. והיא בקול יבבה נורא אמרה לי: 'אני הטלית של בעל הבית. כעת הוא יצא לחופשה. הוא נטל עמו את האוכל, את  השתייה, את כל חפצי הלבוש והמשחקים, ואפילו מצלמה הוא לא שכח. את הכל הוא לקח. אבל אותי השאיר לבד כאן'. כך שחה לי הטלית.

מיד הרגעתי אותה ואמרתי לה: 'טלית טלית, עכשיו את לבד, אבל יבוא יום שבו ילך בעל הבית לבית עולמו. הוא ישאיר כאן את הכל: את הכסף והחפצים, את הבגדים והתמונות. רק דבר אחד בלבד הוא ייקח עמו, אותך טלית, ורק אותך". כשלבו מיצר על ההמונים ה'מנמיכים' בדתם בימי הקיט, סיים ר' שלום את סיפורו, והקהל השונה כל כך ממאזיניו ב'זכרון משה' הטה את אוזנו והרגיש כיצד חודרים הדברים ללבו.

ומי לנו יותר מר' שלום, שהוציא את הטלית מן המגירה, הביאה לכל קצוות תבל והכניסה לכל לבבות עם ישראל בכל מקום ובכל זמן, גם בעצם היום הזה.