מה פתאום צומות??

שלום הרב

לא ידעתי בעבר את חומרת צום ט' באב.
חוץ מקבלה לעתיד מה עוד יש לעשות?

בתודה
 

תשובת הרב:

הקדוש ברוך הוא ברא דרך לכל אדם לעשות תשובה ולמחוק את החטאים עוד לפני שברא את העולם,

ודרך התשובה מורכבת מד' חלקים כלליים, עזיבת החטא,חרטה, קבלה לעתיד ווידוי על החטא.

ולכן במקרה זה שלא ידעת את חומרתו של צום תשעה באב, תקבלי על עצמך שבצום הקרוב (אם לא תקויים תפילתנו ותקוותנו שיבוא עד אז המשיח ויהפוך לנו את יום האבל הזה ליום טוב) תצומי יחד עם כל עם ישראל, וזה נחשב הדבר לעזיבת החטא וקבלה לעתיד,

ובנוסף באחת התפילות תכווני בברכת 'סלח לנו אבינו כי חטאנו' שאת מבקשת שיסלח לך על כך שלא הקפדת לצום ביום זה, ובכך ייחשב הדבר גם לחרטה ווידוי, ובכך תשלימי את דרכי התשובה וימחוק לך הקב"ה את עוונך.

 שנזכה שיהפוך לנו הקב"ה את האבל הזה ליום טוב

ובהצלחה רבה