מותר לצחצח שיניים בצום?

מותר לצחצח שיניים בצום?

 

   

מותר לצחצח שיניים בצום? 

 

   

עדיף להימנע מכל הכנסת מאכל או משקה לתוך הפה גם אם אינך בולע אותו, זאת מתוך חשש שמא חלק מהמים כן ייבלעו בגרונך. לכן יש להימנע מצחצוח שיניים בצומות אלא אם מדובר על אדם המצטער מחמת כך מאוד, שיכול לצחצח שיניים אך ייזהר שלא תיבלע אף לא טיפת מים אחת בתוך פיו.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.