זמני חג השבועות תשע"ז – 2017

עיר

כניסת החג

יציאת החג

ירושלים

19:03

20:20

תל אביב

19:20

20:23

חיפה

19:15

20:24

באר שבע

19:19

20:20