בית המשפט לא עליון

רוב הציבור אינו מאמין שיש ביכולת השופט להעלות מעל השקפת עולמו האישית בבואו לחרוץ דין.

הויכוח על רמת האובייקטיביות של בית המשפט העליון אינו חדש. השופטים טוענים שהם מתייחסים לחוק בלבד וחפים מכל פניה אחרת. חלקים רחבים בציבור אינם מאמינים להם וסבורים שקיים מתאם הדוק בין השקפת עולמו שלח השופט לבין טיב פסיקותיו.

השקפה זו מקבלת משנה חיזוק מסקר חדש המוצא שרוב האנשים היו מעדיפים להישפט בפני שופט שהשקפת עולמו דומה לשלהם. אנשים חרדים ודתיים היו מעדיפים שופט חרדי על פני שופט לחילוני, לעומת זאת 71 אחוז מהחילונים היו מעדיפים להישפט בפני שופט חילוני. בקרב הציבור המסורתי 38 אחוז מעדיפים שופט חילוני, ו-28 אחוז שופט דתי.

עורכי הסקר מציינים כי הוא מוכיח את מה שכבר ידוע מזמן – שרוב הציבור אינו מאמין שיש ביכולת השופט להעלות מעל השקפת עולמו האישית בבואו לחרוץ דין. עובדה הופכת לבעיתית יותר את השליטה של האליטה האשכנזית-חילונית-ליברלית במוסד השיפוטי העליון של מדינת ישראל.