לא הצלחתי להתגבר והחלטתי לאכול בתשעה באב

לצערי ולבושתי לא הצלחתי להתגבר, והחלטתי לאכול בתשעה באב.

שלום הרב

לא ידעתי בעבר את חומרת צום ט' באב.
לצערי ולבושתי לא הצלחתי להתגבר, והחלטתי לאכול בתשעה באב.

אני מקבלת על עצמי שלא לעשות זאת שוב, ובצומות הבאים אעמוד על כך שלא לאכול בתשעה באב או בכל צום אחר.

מה עוד אני צריכה לעשות כדי לכפר על החטא החמור הזה?

תודה מראש… 

תשובת הרב

הקדוש ברוך הוא מאפשר לכל אדם לעשות תשובה ולמחוק את החטאים שלו.

חכמי התלמוד מגלים לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את 'דרך התשובה', עוד לפני שברא את העולם.

מה עושים בפועל?

דרך התשובה מורכבת מארבעה חלקים כלליים:

עזיבת החטא – מספיקים לחטוא!

חרטה – מביעים ומרגישים צער עמוק על החטאים שעשינו.

קבלה לעתיד – מקבלים על עצמנו שלא לעשות אתה חטא הזה פעם נוספת בעתיד.

ווידוי על החטא – אומרים בפה: "אבי שבשמים, חטאתי לפניך ואכלתי בתשעה באב, למרות שהדבר אסור, אני מצטערת על כך, מבקשת את סליחתך ומקבלת על עצמי שלא אעשה זאת שוב".

כמובן שאפשר לומר זאת במילים אחרות, כל אחד בשפה שלו.

"אבי שבשמים, נכשלתי והחלטתי לאכול בתשעה באב"

ולכן במקרה זה שלא ידעת את חומרתו של צום תשעה באב, תקבלי על עצמך שבצום הקרוב (אם חלילה לא תקוים תפילתנו ותקוותנו שיבוא עד אז המשיח ויהפוך לנו את יום האבל הזה ליום טוב), תצומי יחד עם כל עם ישראל, וזה נחשב הדבר לעזיבת החטא וקבלה לעתיד.

ובנוסף באחת התפילות תכווני בברכת 'סלח לנו אבינו כי חטאנו' שאת מבקשת שיסלח לך על כך שלא הקפדת לצום ביום זה, ובכך ייחשב הדבר גם לחרטה ווידוי.

בכך תשלימי את דרכי התשובה, וימחוק לך הקב"ה את עוונך.

שנזכה שיהפוך לנו הקב"ה את האבל הזה ליום טוב

לסיום, נזכיר את מה שאמרו חכמי התלמוד זיכרונם לברכה, "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה".

לכן חשוב מאוד שכל אחד ואחת מאתנו יקפיד להתאבל על ירושלים, כל אחד בדרכו שלו, וכמובן גם בדרכים שקבעו חכמי הדורות.

אצלנו באתר 'אחינו' תמצאו מדריכים הלכתיים מסודרים שמציינים מה מותר ומה אסור לעשות בתשעה באב, כיצד יש לנהוג בימי בין המצרים, ואיך אנחנו צריכים לזכור את חורבן בית המקדש, להתאבל על מה שהיה, ובמקביל לצפות לגאולה השלמה שתבוא במהרה, ובמסגרתה ייבנה מחדש בית מקדשנו ותפארתנו.

                                                    ובהצלחה רבה