למה אני צריך להתאבל על בית המקדש? זה לא ממש מטריד

למה אני צריך להתאבל על בית המקדש? זה לא ממש מטריד אותי שאין לנו בית מקדש ואני לא מרגיש צער על בית שנחרב לפני אלפיים שנה.

למה אני צריך להתאבל על בית המקדש? זה לא ממש מטריד אותי שאין לנו בית מקדש ואני לא מרגיש צער על בית שנחרב לפני אלפיים שנה.

אתה כמובן לא שונה מרבים אחרים, ובעיקר בני גילך שאינם מרגישים צער על בית המקדש. ובהחלט שקשה להרגיש צער על אבנים שהיו ואינם.

אבל הצער אינו על אבנים, וגם לא על הכלים. לא המבנה המפואר שחרב מטריד אותנו, ולא כלי המקדש החסרים הם שגורמים לנו צער. מבנים אפשר לבנות מחדש, כלים אפשר לייצר.

בית המקדש מסמל משהו. ואנחנו מתאבלים על מה שהיה אמור להיות לנו ואין.

בית המקדש מסמל את האידיליה. את המצב השלם שבו עם ישראל מחובר לאלוהי ישראל בארץ ישראל, חיבור שלם ואמיתי, חיבור שמשפיע על מהות החיים כולה לכל אדם באופן פרטי ולעם ישראל באופן כללי.

בית המקדש אינו סתם מבנה יפה. לפני שבית המקדש נבנה הייתה עבודת ה' נעשית במשכן, בתוך אוהל מכוסה יריעות עור ובד. וגם זה היה בסדר. בית המקדש הוא מקום להשראת השכינה. מה זו השראת השכינה?

השראת השכינה היא מצב שבו הקדוש ברוך הוא קרוב לבני ישראל וכביכול חי בתוכם. הוא מתייחס אליהם ומשפיע עליהם באופן ישיר ויום יומי. זאת להבדיל ממצב שבו הקדוש ברוך הוא מרוחק מבני ישראל.

אם נצטרך לתת לכך דוגמה נוכל לחשוב על ילד שצועד עם אבא שלו יד ביד, או ילד שאבא שלו מסתכל עליו מהחלון מדי פעם.

כשעם ישראל מכוון את עצמו אל הקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל נכנע בלבו אל הנהגת השם, ומצהיר על כך גם במעשים, הקב"ה קרוב.

הביטוי של עבודת ה' נמצא בבית המקדש, נמצאים נציגי העם הכהנים המשרתים את השם, הם עושים את עבודת המקדש, והם הביטוי של הקשר בין העם לקדוש ברוך הוא.

כמובן, עבודת המקדש אינה מספיקה. הנביאים זועקים ומתריעים לא פעם על העם שעובד את ה' בבית המקדש אך הלב רחוק מאוד. כשבתי המשפט מעוותים את הדין, כשבני אדם אינם נוהגים ביושר ובצדק, אין ערך לעבודת המקדש.

רק כאשר העם שלם במעשיו על פי תורת ישראל. רק כאשר העם נאמן לאלוקיו, אלקי ישראל, אז יש משמעות להשראת השכינה בבית המקדש. אז קיימת שלימות ואחדות אמיתית.

כאשר עם ישראל לא עמד בקריטריונים הדרושים לשלמות הזאת. כאשר נפרצו סדקים רחבים בנאמנות של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כאשר המוסריות אבדה, והאחדות נמוגה. הם לא היו זכאים יותר להשראת השכינה. בית המקדש חרב.

המשמעות של האבל אינה אפוא על הבית שנחרב. היא על השלמות שחסרה. על האחדות שאינה. היא על כל מה שיכולנו להיות כעס ואיננו.

האבל הוא הכרה בכך שאנחנו מבינים מה שחסר לנו ושאנחנו רוצים אחרת.