שנאה שהובילה לחורבן

מסיבה גדולה הייתה מתוכננת בביתו של אחד מעשירי ירושלים.

"הזמן לי את קמצא ידידי למסיבה"! ביקש האדון ממשרתו.

התבלבל המשרת והזמין את בר קמצא , אויבו בנפשו של בעל הבית.

בר קמצא חשב שמדובר בהזדמנות לפיוס והגיע לסעודה. האדון שראה אותו יושב פנה אליו ובקש ממנו לעזוב את המקום. "לא אתן לשונא שלי לאכול בביתי!" הכריז.

התחנן בר קמצא ואמר: "טרחתי ובאתי, בבקשה תן לי לאכול, וכשאסיים אשלם לך על כל מה שאכלתי!"

"צא מכאן!" אמר בעל הבית וסירב להצעה.

"אשלם לך מחצית מהוצאות הסעודה , ורק אל תבייש אותי!"

"צא מכאן!" המשיך האדון בשלו.

"את כל הוצאות המסיבה אשלם, רק תן לי להשאר", התחנן בר קמצא.

בעל הבית סירב וגירש אותו בפני כל האורחים ובהם זקני וחכמי ירושלים.

בר קמצא נפגע עד עמקי נשמתו. ומה שהכי חרה לו זה שאף אחד מן המכובדים שהיו נוכחים שם לא קם ויצא להגנתו. כולם שתקו.

בכעסו הלך בר קמצא ופנה לקיסר הרומי בהלשנה: " יהודי ירושלים מרדו בך!"

הקיסר שלא מיהר לחרוץ דין ביקש הוכחה.

" תן לי קרבן, אקח אותו לירושלים ונראה אם יקריבו אותו היהודים!"

שלח הקיסר ממכלאות הבקר עגל משובח ומובחר וביקש שיקריבוהו בבית המקדש. לקח בר קמצא את העגל ובדרך פצע את שפתיו של העגל (מה שהופך את העגל לבעל מום שאינו ראוי להקרבה לפי תורת ישראל, אך אינו נחשב בעל מום אצל הגויים).

כשהביא את הקרבן לבית המקדש סירבו החכמים להתיר את הקרבתו. "אין להקריב בעלי מום על המזבח" אמר רבי זכריה בן אבקולס, וסירב לאפשר את הקרבת קרבנו של הקיסר.

הגיעו הדברים אל הקיסר והוא פירש זאת כהוכחה למרד, ושלח את חייליו להלחם בירושלים.בסופו של דבר חרבה ירושלים וחרב בית המקדש השני.

וכל זה בגלל שנאה של שני יהודים.

ועל כך אמרו חכמים: "על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים".

ואנחנו, נתקן ונתאחד, נבטל את השנאה, נכניע את היהירות, נהיה רגישים למצוקותו של השני ורגשותיו. וזה מה שיביא אותנו לגאולה אמיתית .

(ע"פ מסכת גיטין דף נה)