הם לא מתו סתם

במעלות קדושים וטהורים: הם מתו ׳׳רק בגלל שאנחנו יהודים׳׳. מה הם אומרים לנו?

שרשרת ארוכה, נצחית ובלתי נגמרת
מבט של רגע על אלפי השנים שחלפו בעולם, יספק לנו את התמונה הברורה: ישנו רק עם אחד קטן, מפוזר, נודד, עני והנתון להשפלות שמצליח למרות הכול ובניגוד לכל לשרוד, לחיות, לפרוח ולהמשיך אלפי שנים ארוכות. אין עוד עם ששרד כך. מעצמות העל ההיסטוריות שבנו את כוחן על התאכזרות לעם היהודי חלפו מן העולם ושמם עולה רק בערבי המבחן בהיסטוריה. רק העם היהודי שהיה נתון למרמס תחת המגפיים הגבוהות שלהן, נשאר חי, שורד ובועט. כבשה אחת בין שבעים זאבים.

סוד ההישרדות היהודית
לא סתם העם היהודי שורד. ככלל, דברים לא טבעיים אינם מתרחשים 'סתם' ואין לך דבר לא טבעי יותר מסוד ההישרדות היהודית. עיון בתורה מגלה את הסוד: ברית היסטורית שנכרתה בורא עולם לעם ישראל בראשית ימיו, בתקופת אברהם יצחק ויעקב, היא זו שמחזיקה את העם היהודי עד הלום. ברית שעל פיה השם יתברך מתחייב לעם היהודי לשמור עליו כל ימי עולם ולהבטיח את מעמדו כעם הנבחר ומאידך העם היהודי מתחייב לא להפר את הברית הזו ולשמור ככל יכולתו על תפקידו להיות נושא דגל האלוקים בעולם.

ההישרדות היהודית והנשמה היהודית
עד היום, במלחמות, גירושים, גזירות והחרמות, שומרת עלינו ההבטחה האלוקית מכל אויבנו ורודפנו. אבל יש לה משמעות נוספת: משמעות תפקידנו בעולם. היחס המועדף בין אלוקים לעמו ישראל האציל על עם ישראל סמכויות ודרגות חדשות. נשיאת דגל האלוקים בעולם הביאה לשינוי מהותי בין עם ישראל לכל שאר האומות. שינוי הגורם לכך שהוא יחיה לנצח. העם היהודי קיבל את הנשמה היהודית, נשמה רוחנית המספקת לו מימד גבוה של עם השייך וקרוב לאלוקים, עם המסוגל לשאת את משא תורתו ועבודת קיום מצוותיו. יהודי אינו 'עוד' אדם, הוא 'יהודי'. כוחו של העם היהודי שאוב מתפקידו הרם וממעמדו המיוחד וזהו הכוח העומד מאחורי סוד ההישרדות היהודית.

גם המוות לא יפריד בינינו
המשכיותו של העם היהודי עד הלום, דרשה מאיתנו קרבנות רבים. מיליוני יהודים נהרגו במהלך אלפי השנים באירועים שונים ובמלחמות, בישראל או בארצות אחרות, צעירים נשים ילדים וזקנים. מיליוני יהודים שנהרגו רק בגלל היותם יהודים. כשיהודי מת בגלל היותו יהודי, הוא מת בגלל היותו נושא הלפיד. הוא מת בגלל היותו ממשיך השרשרת. במותו, הוא העניק את הדבר היקר לו מכל – חייו עבור הברית עם אלוקים, עבור המאבק על המשכיות העם היהודי. זאת, כדי לשמור על יהדותנו, כדי לשמור על המשכיותנו וכדי להעניק לנו את נצחיותנו. אם לא היו היהודים מוכנים למות רק כי הם יהודים, לא הייתה ברית ולא היו היום יהודים.

כי במותם צוו לנו את החיים
אם סוד המשכיותו של העם היהודי נובע מסודו הרוחני, מהיותו נושא דגל האלוקים ומהיותו מחזיק הברית הסודית והעתיקה בין עם ישראל לאביהם שבשמיים, אז המוסר את נפשו למות רק בגלל שהוא יהודי, מספק לנו את היכולת להמשיך, את היכולת לשרוד. לא רק במובן הטכני, אלא גם או בעיקר במימד הרוחני. מסירות הנפש על "להיות יהודי" מקיימת בשלמות ובאהבה אין קץ את המחויבות לברית האלוקית, את המחויבות לנשיאת הדגל ולמילוי התפקיד היהודי ולכן מקיימת גם את הצד האלוקי של הברית – המשך קיומו של העם היהודי בכל נסיבות העולם ויהי מה.

גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם
וננחם את ליבנו: גם המתים עדיים חיים הם. הם מסרו את חייהם החומריים, הרגעיים והחולפים עבור הברית היהודית הנצחית, עבור הנשמה היהודית והם זכו לה – הם זכו לקיומה של הברית. שם, בעולם העליון והנצחי בו הם נמצאים, הם חיים. "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם" אמרו חכמים וכוונתם היא לגדולת החיים הנצחיים ולעומק החיבור לאלוקים המגיע אל שלמותו בעולם העליון, עולם נקי וזך, עולם ללא כל מחסומים חומריים.

המסר: "תחיו רק בגלל שאתם יהודים"
אבל חשוב גם שנשים אל ליבנו, את המסר אותו הם ציוו במותם, לנו, שנותרנו בזכותם בחיים. "אנחנו מתנו רק בגלל שאנחנו יהודים", הם רוצים לומר לנו, "בקשתנו מכם – תחיו רק בגלל שאתם יהודים". העם היהודי אינו חי 'סתם' כמו שהוא לא מת 'סתם' , העם היהודי ממלא תפקיד, ממלא משמעות ונושא דגל של יהדות קדושה ואלוקית כבר אלפי שנים. "אל תקטעו את השרשרת"!