בתל אביב – אברכים שביקשו להפיץ את אור השבת – גורשו מרמת אביב ג'

בשכונת רמת אביב ג׳ שבתל אביב כבר התרגלו התושבים ל׳שולחן שבת׳ שנפתח ברחובה של עיר.

למקום מגיעים מתנדבים מסורים אשר עורכים 'שולחן שבת' ומציעים לצעירים המשוטטים בחוסר מעש ברחובות לעשות 'קידוש' על מיץ ענבים.

 מדובר בפעילי חב"ד, שמנסים בכל הכוח לשמר את גחלת היהדות במקום. בשבת האחרונה החלו להתגודד סביב השולחן אנשים שכינו את עצמם "ועד הפעולה נגד חרדים". האנשים החלו לקרוא לעבר הצעירים שלא לקדש על היין וניסו לפעול בכל מחיר שהאברכים יעזבו את המקום על אתר.

במקום התלהטו הרוחות, שעה שעוד ועוד ילדי השכונה הגיעו למקום רק לצורך סקרנות והתערבו במריבה גם כשלא נתבקשו לכך. כשהחלו הויכוחים לעבור לפסים של תקיפות פיזית – עזבו האברכים את המקום.