צום תשעה באב – כל ההלכות

הלכות ליום צום תשעה באב צום ט׳ באב תש"פ ייחול ביום חמישי 30.7.2020

לזמני כניסת ויציאת צום תשעה באב תש"פ 2020 >>>

1. תשעה באב הוא אחד מהצומות שיש לכלל ישראל שביום זה נחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, והרבה צרות אירעו ביום זה לישראל. צום תשעה באב הוא אחד הצומות החמורים ביותר שכולם חייבים לצום בו גם אנשים וגם נשים. מתחילת הלילה עד מוצאי היום שלאחריו, כלומר מאז ששוקעת החמה ביום ח' באב עד יום ט באב בצאת הכוכבים [כל אחד לפי מקומו, כיון שזמן השקיעה משתנה קצת ממקום למקום].

הצום של תשעה באב נקבע בגלל כמה סיבות, והסיבה העיקרית היא משום שריפת בית המקדש הראשון והשני שהיתה בימים הללו, בעיקר מחמת עוון שנאת חינם ועוד הרבה אסונות שקרו לכלל ישראל ביום זה.
לכן בט' באב ישנו איסור אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל [כלומר הולכים בלי נעלי עור] ותשמיש המיטה [כלומר איסור קיום יחסי אישות ביום זה]. מרבים במנהגי אבילות ובאמירת קינות, וכל אלו איסורים חמורים עד מאד. ומתוך הצומות שתקנו חכמים – צום תשעה באב הוא החמור ביותר.

 

24 שעות

2. כל הצומות שהם מדרבנן (שאינם כתובים בתורה) מתחילים מעלות השחר ומסתיימים בצאת הכוכבים, אך צום ט' באב מפאת חומרתו מתחיל מהשקיעה של היום הקודם. זאת אומרת מהשקיעה של ח' באב ועד צאת הכוכבים בט' אב.
אם תשעה באב חל בשבת – הצום נדחה לי' באב – יום ראשון ומתחיל משקיעת החמה של שבת.

3. מי חייב לצום בתשעה באב? בנים מגיל 13 ובנות מגיל 12 חייבים לצום.

4. אסור להתרחץ בתשעה באב – ולא רק אם רוחצים את כל הגוף אלא אפילו רק את הידיים או את הפנים אסור. ולכן, בבוקר לא נוטלים את הידיים כמו בכל יום, אלא שופכים מים רק על האצבעות (בלי כף היד) ומנגבים. ולאחר הניגוב יכול להעביר את הידיים הלחות גם על גבי העיניים. צחצוח שיניים – אסור.

5. דווקא רחיצה שיש בה הנאה – אסורה, אך רחיצה לשם הורדת לכלוך – מותרת. ולכן מותר לאישה לרחוץ ירקות לפני הבישול או פירות לפני שנותנת לילדיה וכו'.

איך נערכים לקראת צום תשעה באב

6. סעודה המפסקת – היא הסעודה האחרונה שעושים על לחם אחרי חצות היום לפני שהצום מתחיל. ואסור לאכול בה שני תבשילים, אלא רק תבשיל אחד. אך ירקות חיים ניתן לאכול בלי הגבלה.

ונוהגים לאכול תבשיל של עדשים או ביצים כסעודת אבילות.

7. כדי שיהיה אפשר לאכול ולשבוע ויהיה כוח לצום, נוהגים לעשות סעודה כמה שעות לפני הצום ולאכול בה כל מה שרוצים, ואחר כך סמוך לתחילת הצום נוטלים ידיים שוב ואוכלים את התבשיל האחד עם מעט לחם לסעודה המפסקת.

8. את הסעודה המפסקת לא אוכלים על הכיסאות כרגיל, אלא נוהגים לשבת על הרצפה. וטוב שלא ישב ממש על הרצפה אלא יפרוס מפה או שטיח וישב עליהם.

9. חכמי ישראל שבכל הדורות כתבו קטעי פיוט וקינות שבהם מסופר על כל התלאות והייסורים שעברו ישראל בזמן החורבן, ונוהגים לקרוא אותם בניגון מסוים המעורר את הלב לבכייה. ויש להזהיר את המתפללים שלא ידברו דברי חולין בזמן הקינות כי זה דבר חמור ונחשב לזלזול באבילות. אלא יקפידו לקרוא את הכל בכוונה. וכך כתב השולחן ערוך: בשעת הקינות אסור לספר דבר ולצאת חוץ, כדי שלא יפסיק ליבו מן האבל.

10. כל ליל תשעה באב ויומו יושבים בבית הכנסת על הארץ כמנהג האבלים. וררק מזמן תפילת מנחה חוזרים לשבת על הכיסאות. ולכתחילה גם בבית יש לנהוג כך. וראוי לשים שמיכה או דבר אחר ולא לשבת על הרצפות ממש.

יושבים על הקרקע

11. אסור לנעול נעלי עור בתשעה באב.

אנשים רבים לא מודעים להלכה זו, והם נועלים נעלי ספורט או סנדלים ובדרך כלל יש בהם עור.

לכן, יש להסביר להם בדרכי נועם שעליהם לנעול נעלי גומי, או בד.

12. לימוד התורה הוא לימוד המשמח את האדם, ובתשעה באב אסור לשמוח.

לכן, תקנו חכמים ללמוד ביום זה רק דברים שקשורים לחורבן.

אפשר ללמוד גם דברים המביאים את האדם לחשבון נפש כמו: קריאת מגילת איכה, ספר ירמיהו, הלכות אבלות או ספרי מוסר.

גם לקרוא תהילים – מותר.

13. יש כאלה ששמים כרית או ספסל הפוך ויושבים עליו.

יש להם להקפיד שלא יהיו גבוהים 30 ס"מ מהקרקע כי אז זה נחשב שלא יושבים על הקרקע.

אם הוא חולה או זקן שלא יכול לשבת על הקרקע או על כסא נמוך – מותר לשבת כרגיל.

14. בלילה לא ישנים על המיטה כרגיל אלא מורידים את המזרן על הרצפה, ומי שסובל מכאבים וכדו' – פטור.

15. יש נוהגים לא לברך בברכות השחר את ברכת "שעשה לי כל צרכי" ויש נוהגים לברך.

לשני המנהגים יש על מה לסמוך.

תשעה באב נקרא 'מועד'

16. לא אומרים 'תחנון' בתשעה באב כי הוא נקרא מועד, ובמועד לא אומרים תחנון.

גם בתפילת מנחה בערב הצום לא אומרים 'תחנון' כמו בכל ערב חג.

17. אין לטייל ביום תשעה באב, שכן זה מסיח את דעתו מהאבלות.

כמו כן, כשמטייל יכול לפגוש חברים ולשוחח ולהגיע לידי שחוק וכדו'.

אך מותר לעלות לבית העלמין ביום זה וכן לכותל המערבי להתפלל.

18. אין לשאול בשלום חברו ביום זה של צום תשעה באב.

ואם משהו שואל בשלומו יהנהן בראשו לחיוב.

גם כאשר מדבר בטלפון לא יאמר לו שלום, אלא יאמר "כן" וכדו'.

19. נהגו ישראל בכל מקום לא לעבוד בתשעה באב.

הכסף של תשעה באב אין בו ברכה.

לכן כל אדם ישתדל לא לעבוד ביום זה.

אבל אם אין לו ברירה ומחייבים אותו במקום עבודתו להגיע כרגיל – יעבוד, ואת הכסף הזה ייתן לצדקה או יקנה בזה חפצי קדושה.