לקרוא (משמעות) בכוסות

לא כוס אחת, ארבע! גאולה ב - 4  שלבים. ולסיום.. . הכוס החמישית

לא כוס אחת, ארבע!
אם בשבת רגילה אנחנו יודעים כי פתיחת הסעודה תיעשה באמצעות קידוש על כוס יין (או מיץ ענבים), בליל הסדר, נכונה לנו הפתעה: 4 כוסות, לא פחות, עלינו לשתות במהלך סעודת הערב. לא את כולן בבת אחת, אלא ב4 תחנות שונות: בקידוש, בסיום סיפור יציאת מצרים שמפורט בהגדה, בברכת המזון ובאמירת תפילת "הלל" שלאחריה, אבל העיקר שבסיומו של הערב, נוכל לסכם שתיית 4 כוסות של יין.  שתיית 4 הכוסות אינה סתם מנהג אלא תקנה מפורשת של חז"ל שמצאו בשתיית הכוסות משמעות מפתיעה, עליו אתם מוזמנים לקרוא במאמר שלפניכם.

גאולה ב4  שלבים
כוסות היין אותם אנו שותים בליל הסדר, הלילה המקודש לחגיגות גאולת עם ישראל ממצרים, מסמלים במשנת חכמינו את 4 השלבים של הגאולה עליה אנו שמחים. את השלבים שאבו חכמים מתוך הנוסח בו התורה מספרת על גאולת מצרים, כשהיא משתמשת ב4 מילים שונות לתיאור הגאולה: "והוצאתי" "והצלתי" "וגאלתי" "ולקחתי".

4 לשונות = 4 שלבים של גאולה
בשלב הראשון: "והוצאתי" – הוצאת עם ישראל מעבדות מצרים שסימלה את הפסקת עבודות הפרך.  "והצלתי"-  ההצלה הסופית מזרועות המצרים וההגעה לחירות מוחלטת. "וגאלתי" –  שלב המכות והעונשים שנקם ה' במצרים. "ולקחתי" –  המטרה הסופית,  ה' לקח אותנו להיות לו לעם סגולה.

תולדות עם ישראל ב4 שלבים
לא רק את שלבי גאולת ישראל ממצרים מסמלים כוסות היין, אלא גם את הראיה ההסטורית הכוללת על תולדות גאולת עם ישראל מראשית ימיו ועד… ימות המשיח. שלב  הראשון –  בחירת אלוקים באברהם. השלב השני – גאולת ישראל ממצרים. השלב השלישי – הישועה התמידית בה הצלחנו להתקיים בימי הגלות. השלב הרביעי –  הגאולה השלימה שתבוא במהרה בימינו אמן.

ולסיום.. . הכוס החמישית
את שלבי הגאולה, כמו שכולנו מרגישים יום יום, עוד לא סיימנו ואנחנו עדיין מצפים לרגע בו נתבשר על בואה של הגאולה העתידה ובואו של המשיח, לכן מגיעה הכוס החמישית, אותה אנו לא שותים אלא מוזגים וכביכול מזמינים אליה את אליהו הנביא… (בנוסח המופיע בהגדה) שיבוא לבשר לנו על בואו של המשיח, במהרה.

"בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל".