בדיקת חמץ: אתם שאלתם – אנחנו עונים.

מהי בדיקת חמץ? מתי עושים בדיקת חמץ? איך עושים בדיקת חמץ? רגע קודם: האם יש ברכה לפני הבדיקה או אחריה?

מהי בדיקת חמץ?
בחג הפסח, חג המצות הגדול, התורה לא רק צוותה עלינו להחליף את המזון שלנו למשך שבוע ימים ולאכול במקומו רק מצות, אלא גם רצתה כי החמץ לא יישאר כלל ברשותנו במהלך שבוע חג הפסח. איסור זה הנקרא – "בל ייראה ובל יימצא" קובע כי אסור שיהיה ברשותנו כל דבר מאכל העשוי מחמץ – דגנים שהוחמצו, ועלינו לסלקו מרשותנו. לשם כך ובעקבות חוסר תשומת הלב במהלך השנה כולה היכן קיים אצלנו חמץ והיכן לא, קבעו חכמים כי עלינו לבדוק בלילה שלפני פסח את כל המקומות שעשוי להיות בהם חמץ ולוודאות כי הם נקיים לחלוטין מה'מפגע' הפסחי הזה.

מתי עושים בדיקת חמץ?
העיתוי אותו קבעו חכמים לביצוע בדיקת החמץ הוא בלילה האחרון שלפני פסח – ליל ערב פסח. מדוע דווקא בלילה? משום שבדיקת החמץ דורשת חיפוש בחורים ובפינות אותן ניתן לראות דווקא לאור הנר, המאיר טוב יותר בשעות החשכה. החל מתחילת החשכה מונחת האחריות לבדוק את החמץ ברשותנו וראוי להתחילה בתחילת הלילה ולא לדחות אותה להמשך הערב. הסיבה: ייתכן ותמצא חמץ במקומות שלא חשבת עליהם קודם ותצטרך לעסוק בניקוי המקום, לכן יש לעשותה ראשונה בסדר העדיפויות של הערב ולא לדחותה.

איך עושים בדיקת חמץ?
בדיקת חמץ מיועדת לוודאות ברמת הביטחון הגבוהה ביותר שאין אף חתיכת חמץ ברשותנו לכן עלינו לעשותה באמצעות נר, בעל שלהבת אחת המאיר היטב גם את הפינות והחורים. אין להשתמש בנר בעל 2 פתילות ומעלה, משום שהאבוקה שתיווצר תרתיע אותך מלהכניסו לפינות קטנות. אם ברשותך פנס כיס קטן או נר חשמלי המסוגל להאיר היטב וגם 'להיכנס' לפינות והחורים, ניתן לבדוק בו במקום בנר (ילקוט יוסף). באמצעות הנר נבדוק היטב את כל המקומות שייתכן בהם חמץ, ריהוט, חדרים, מגירות, רכבים ועוד, נעשה את כל המאמץ כדי לא לפספס אף פינה או חור וכך נסיים את הבדיקה כשאנו יודעים בבירור שאין כל חמץ ברשותנו.

רגע קודם: האם יש ברכה לפני הבדיקה או אחריה?
בהחלט כן. כמו כל מצוות חכמים (הדלקת נרות חנוכה, קריאת המגילה בפורים ועוד) גם על מצווה זו נקבעה ברכה רלוונטית: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על ביעור חמץ". לאחר הבדיקה יש לומר את נוסח ביטול חמץ "כל חמץ ושאור הקיים ברשותי שלא ראיתיו, שלא ידעתיו ושלא ביערתיו, יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ". החל מרגע הברכה הראשונית ועד לסיום הברכה אין להפסיק בדיבור או בעיסוק אחר ויש לסיים את הבדיקה ברציפות.

ואם לא מצאתי אף לא חתיכה קטנה של חמץ?
בשל האפשרות הזו והחשש שבמציאות כזו הבדיקה והברכה עליה תהיינה לבטלה, נהגו ישראל שבני הבית מטמינים לבודק 10 פתיתי חמץ (בתוך שקיות) באזורים בהם הוא בודק, כך שגם אם הבית נקי לחלוטין והוא לא ימצא חמץ, מציאת הפתיתים תחשיב לו את הבדיקה לבדיקה ואת הברכה לברכה.

היכן צריך לבדוק?
"צריך לבדוק בחורים ובסדקים בכל פינות הבית, לרבות המרפסות, חדרי המדרגות והגינות. בייחוד יש לבדוק במזנון, במקרר, בארונות המטבח, ובכל יתר המקומות שמצניעים שם מאכל ומשקה שיש בהם חשש חמץ, לפיכך כל חדרי הבית צריכים בדיקה, אף שברור לו שמעולם לא אכל שם חמץ. וכשיש ילדים קטנים יבדוק גם תחת הארונות והמטות, שמא הכניסו שם חמץ. ואפילו אם תהיה לו טרחה רבה בבדיקה קפדנית כזאת אל יקוץ בבדיקתו. כי כבר אמרו חז"ל: לפום צערא אגרא" (ילקוט יוסף).
"מי שיש לו מכונית פרטית, צריך לבדקה בליל י"ד (=ליל ערב פסח) לאור הנר, כמצות חז"ל. ואף על פי שמנקים היטב את המכונית לפני ליל י"ד. ואפילו אינו רוצה להשתמש במכונית בכל ימי הפסח, צריך לבדוק אותה מן החמץ" (כנ"ל).

היכן לא צריך לבדוק?
מקומות שבהם לא נכנס חמץ לדוגמה: מקומות גבוהים מאוד שאי אפשר להגיע אליהם עם חמץ במהלך השנה. בבית ללא ילדים – מקומות שלא סביר להגיע אליהם עם אוכל כמו למשל – תחת הארונות, המיטות וכדומה. לכל שאלה או ספק, פנה לרב מוסמך לקבלת הנחייה מעשית.

ניקינו כבר את כל הבית, צריך לבדוק בכולו?
תקנת בדיקת חמץ נועדה כדי לבטח את עצמינו ולוודאות כי "אין חיפופים" וכל פינה וחור עברו בדיקה לאור נר. לכן, בדרך כלל, הניקוי היסודי הנעשה לפני פסח אינו פוטר מבדיקה, אלא רק מקל על הביצוע שלה (הכול מסודר, ניתן לראות בקלות אם נקי או לא).

עשיתי מכירת חמץ, אני צריך לעשות בדיקה?
המקומות שבהם נמצא החמץ שהשתתף במכירה לגוי, 'מושכרים' לגוי מערב פסח ולכן אינם חייבים בבדיקה. אם אתה יוצא לכל הפסח מהבית ומעוניין למכור את כולו, עליך לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות, כדי לא להפסיד את מצוות בדיקת חמץ: אפשרות א' –  להשאיר מקום קטן, אותו לא תמכור ובו תקיים את מצוות הבדיקה. אפשרות ב' – למכור את החמץ רק לאחר זמן הבדיקה, כך שתהיה חייב בבדיקה על כל הבית. (אפשרות זו אינה מומלצת טכנית כי במקרה כזה יהיה עליך לנקות את הבית מחמץ למרות שאינך נמצא בו בפסח).

אני יכול להשאיר חמץ בבית למשך הלילה ולבוקר?
כן. אמנם בבדיקת חמץ אנו מנקים את החמץ מכול רשותנו, אבל עדיין מותר להמשיך ולאכול חמץ עד השעה בבוקר בה מסתיים זמן אכילת חמץ (מופיע בלוחות השנה) ומותר להמשיך ולהשהות אותו עד השעה בה צריך לשרוף אותו (מופיע גם כן בלוח). לכן, גם לאחר הבדיקה מותר להשאיר בבית חמץ במקום מוגדר למשך הלילה ותחילת הבוקר ולאכול ממנו בתאבון.

בהצלחה!