ניסי פסח התחילו ב…שבת הגדול!

לומדים מושג: ׳׳שבת הגדול׳׳ מדוע היא נקראת כך ומה מציינים בה?

המצרים שולטים? כבר לא…
הוא התקרב כדי להיות בטוח שהוא רואה נכון. כן. הוא לא טעה. את הדבר הכי אהוב עליו, הכי מוערך עליו, האדם שמולו לוקח לעצמו ומתכונן ללא פחות מאשר להרוג אותו. לא. הוא לא מוכן לוותר. אבל מה הוא יעשה? "עד אתמול", הוא חשב בגעגוע, "יכולתי בקלות למנוע את זה, מילה אחת שלי הייתה מעמידה אותו במקום 'כמו שצריך', אבל היום"?

זה מה שעבר על המצרים כשראו מול עיניהם את עבדיהם עד יום קודם – היהודים, לוקחים מול עיניהם את הכבשים – ששימשו בתפקיד האלוהים של המצרים באותם ימים והיו קדושים ויקרים לליבם, קושרים אותם לרגלי המיטה ומתכוננים לשחוט אותם לקרבן פסח. האירוע המתריס הזה שבישר לכל מי שעדיין לא שמע שתקופת העבדות נגמרה ועוד כמה ימים היהודים ייצאו ממצרים, היה הנס הראשון בשרשרת אירועי חג הפסח והוא קרה ארבעה ימים קודם בי' בניסן, שחל באותה שנה בשבת.

"ולקחתם לכם איש שה לבית אבות שה לבית"
זוהי המצווה בה פתח אלוקים את הכנות היהודים לקראת יום השחרור הגדול כשהוא בישר להם עליו. בליל ט"ו בניסן אתם תצאו "ביד חזקה ובזרוע נטויה" נאמר להם, כעת תתחילו להתכונן. איך? ארבעה ימים קודם, קחו כל משפחה ומשפחה שה כבשים, קשרוהו לכרעי המיטה ותבדקו שאין בו כל מום. כשתגיע השעה ויום השחרור יגיע, תשחטו את הקרבן, את הדם תמרחו על משקופי הדלתות ואז, תתחיל מכת בכורות שבמהלכה אתם תוברחו ממצרים. המצווה הזו שנהגה רק בשנה זו ולא נקבעה לדורות, קוימה בשבת י' בניסן של אותה שנה ומאז נקבעה השבת הזו לזכר הנס וקוראים לה "שבת הגדול".

"מדוע מציינים את שבת ולא את י' ניסן"?
מדוע כשבחרו לציין את הנס ולקבעו יום לזכרו קבעוהו בשבת ולא בי' בניסן? הרי לא בכל שנה שבת שלפני הפסח יוצאת בי' ניסן, מדוע לא קבעו את היום על פי התאריך ולא על פי היום בשבוע? התשובה לשאלה הזו נעוצה בסיפור הנס: כשהמצרים ראו נגד עיניהם את היהודים תופסים את הכבשים וקושרים אותם, הם לא היו רואים בכך אירוע מתריס ומעצבן אלמלא היו מביאים בחשבון שיום זה הוא שבת. "היום שבת" חשבו המצרים "אז איך היהודים 'מחללים' אותה ומתעסקים על הכבשים היום"? היה ברור להם כי הסיבה לכך היא מצווה מיוחדת שתוביל לשחיטת הכבשים, מסקנה שכאבה להם מאוד אך הם לא יכלו לעשות להם דבר. כך בלט הנס.

מדוע קוראים לשבת "שבת הגדול"?
קיימות כמה סיבות לקריאת שבת זו "שבת הגדול", הנה 2 מהן: 1. בשבת זו קיבלו היהודים את המצווה הראשונה ביהדות – קרבן פסח, הם התחילו להתחייב במצוות ובכך נהיו 'גדולים' ממש כמו נער המגיע לגיל מצוות שמאז הוא מוגדר 'גדול'. 2. בניגוד לשבתות העבר שלהם במצרים, שלמרות שקיבלו בהם חופש שבועי נאלצו לחזור לעבודתם מיד עם צאת השבת, בשבת זו היה להם חופש ארוך, חופש גדול…

מנהגי שבת הגדול
ישנם כמה מנהגים ביחס לשבת הגדול. נהוג שרב המקום דורש דרשת שבת הגדול ומכין את הציבור בהלכות חג הפסח. ישנם הנוהגים לומר את ההגדה של פסח בשבת הגדול וכמו כן מפסיקים בשבת זו לומר את פרקי התהילים במנחה של שבת ומתחילים באמירת פרקי אבות. הפטרה מיוחדת קוראים בשבת זו בסיומה של קריאת התורה בבית הכנסת, הפטרה המסתיימת בבשורת הגאולה: "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא".