מצה – אין, חמץ – אאוט

למה התורה מתעקשת שנסלק מבתינו כל פרור של חמץ? ומה זה מלמד אותנו?

לנקות, לבדוק, לשרוף, לבטל, למכור…

הרשימה הארוכה הזו היא רשימת המטלות הארוכה שהתורה מטילה עלינו בהתקרב חג הפסח, לבצע בחמץ הנמצא ברשותנו. לא ננוח ולא נשקוט, אומרת התורה, עד שננקה את הבית, נבדוק לאור נר כי לא נותר חמץ בכל מרחביו וחדריו, את מה שנמצא נשרוף באש, נבטל בלבנו ובפינו את מה שבכל זאת נותר ואם יש לנו משהו נוסף, עלינו למכור אותו לגוי… כל זאת רק למען מטרה אחת: במשך שבעה ימים, מי"ד בניסן ועד כ"א בניסן, עלינו ועל כל רשותנו להיות נקיים לחלוטין מכל פרור של חמץ.

נשמע עקשני? בואו נבדוק:

מתוך הנחה ברורה כי התורה לא הייתה יורדת לפרטים ומנחיתה משימות ללא שהייתה לה סיבה טובה והגיונית לכך, בואו נבדוק: מהי סיבת ההחמרה הזו? מדוע התורה מתעקשת שנסלק מבתינו כל פרור של חמץ? ורגע קודם: מה עושה את ההבדל בין חמץ למצה? הצורה היפה והמחוררת של המצה? העובי של פרוסת הלחם? ברור שלא… אז מה כן?

חמץ = תהליך חימוץ = תהליך התפיחה של הבצק

הכלל המנחה כל אדם שאופה מצה הוא: מוקצבות 18 דקות בלבד לביצוע אפיית המצה משלב הכנת העיסה ועד לסיום האפייה. מצה שאפייתה ארכה ולו דקה אחת יותר – הופכת להיות חמץ. מדוע? כאן אנו מגלים את הפרט היחידי המבדיל בין חמץ לבין מצה. לא הצורה, לא הצבע, לא העובי ולא הטעם: משך הזמן שעבר על עיסת הבצק טרם האפייה. אפית את המצה עד 18 דקות הרי היא מצה. אפית אותה 19 דקות הרי היא חמץ. אפית אותה 18 דקות אתה מצווה לאכול אותה בשמחה ובששון בסעודת ליל הסדר, אפית אותה 19 דקות עליך לשרוף אותה באש!

זמן ההחמצה = 18 דקות

לא לחינם חמץ נקרא חמץ. שמו נקבע כך בעקבות התהליך שהוא עבר – תהליך החמצה = תהליך תפיחה. (יודגש, כי מוצרי חמץ תעשייתיים רבים אינם עוברים יותר מ18 דקות מעת תחילת ההתעסקות איתם, אך הם עוברים את אותו התהליך באמצעים אחרים ולכן גם הם מוגדרים כחמץ. זאת ועוד, לעיתים הקמח בו משתמשים לאפייה, בא במגע עם נוזלים הרבה קודם להתעסקותנו בו ולכן לצורך אפיית מצה יש להשתמש בקמח מיוחד – קמח השמור למצה.)

הזריזות שעושה את כל ההבדל

לאחר שהבנו את העיקרון, השאלה כבר ממש "צועקת": מה זה משנה לתורה כמה זמן ארכה אפיית המאפה? למי זה מפריע ועוד בכזו רמה של חומרה? נחשוב עוד טיפה ונגלה את הסוד: המהירות. או במילה אחרת: זריזות. אם בשביל לאפות מצה כשרה צריכים לעבוד בזריזות גדולה יותר כדי לסיים את אפייתה מהר יותר, אז זה מה שהתורה מחפשת: את הזריזות.

המצות משחזרות את יציאת מצרים. איך?

כפי שמתואר בפסוקי התורה אכילת המצות וההימנעות מחמץ נועדו כדי להוות לנו תזכורת ליציאת מצרים. לא סתם תזכורת, אלא ממש שחזור: על פי המסופר, כשישראל יצאו ממצרים הם עשו זאת במהירות ולכן בצקם לא הספיק להחמיץ (=לתפוח) והם אכלוהו כשהוא אינו חמץ, לכן גם אנו אוכלים בפסח מצה ולא חמץ. במילים אחרות: הם יצאו ממצרים במהירות, אז אנו אוכלים לזכר כך רק לחם שנעשה במהירות ללא תהליך ההחמצה.

יתרון המהירות

וכאן אנו מגיעים לחשיפת סוד המהירות שאפיין את יציאת מצרים ובעקבותיה גם את הווי חג הפסח שלנו: יתרון המהירות. ביציאת מצרים, מסבירים הפרשנים, נעשה משמיים מהלך על טבעי. מהלך בו אירעו בעולם שרשרת אירועים פלאיים ובלתי מובנים שבסופם הצליח העם היהודי לברוח מהכלא הענק – "מצרים" (ועל כך בהרחבה בהגדה של פסח). כדי לבצע את הנס העצום הזה ואת השינוי המהפכני כל כך באופן בו מתנהל העולם, השתמש אלוקים בכוח מפתיע ביותר: כוח המהירות.

בוקעים את מחסומי הטבע בזריזות

כוח המהירות הוא כוח ייחודי בו ניתן להשתמש כדי לבקוע את מחסומי הטבע. כאשר העם היהודי נזקק להתנהלות לא טבעית כדי להצליח להשתחרר מכבלי המצרים הוא עשה זאת במהירות – בכוח שמאפשר התנהלות לא טבעית. המצות והחמץ מזכירים לנו את ההבדל בין הדברים הטבעיים שנעשים באיטיות לבין הדברים העל טבעיים הנעשים במהירות ומלמדים אותנו את המסר היומיומי הבא:

רוצים לעשות מצוות? במהירות!

מהנאמר "ושמרתם את המצות" לומדים חכמינו ז"ל על ידי תוספת אות אחת – "ושמרתם את המצוות" את האמרה – "מצווה הבאה לידך אל תחמצנה". כולנו מכירים את הקשיים והמכשולים הרבים הנקרים בדרך המצוות שלנו, אם ננסה לעשותם במהירות ובזריזות, נוכל לנצח.

בהצלחה!