התרומה שגילתה את זהות בעל האבידה

תושב ויליאמסבורג שתרם סכום כסף בתפילת שחרית עבור מוסד תורני בעיר, לא האמין כי בזכות תרומתו הוא יקבל כעבור ימים ספורים בחזרה את טליתו ותפילין, שנגנבו ממנו באישון ליל.

סיפור מעניין שארע בשכונה חרדית בויליאמסבורג, ממחיש שוב עד כמה גדול כוחה של מצות הצדקה. אחד מתושבי השכונה שיצא מביתו בשבוע שעבר בשעות הבוקר בדרכו לתפילת שחרית, גילה כי רכבו נפרץ בשעות הלילה והגנבים לקחו עימם את כל חפצי הערך שהיו ברכב. בין החפצים שנגנבו היו גם הטלית והתפילין.

בעודו מתלבט בינו לנין עצמו מהיכן ישיג מיד טלית ותפילין כדי שיוכל להתפלל שחרית, רטט המכשיר הסלולארי שבידו ומעבר לקו היה אחד מחברי הנהלת מוסדות התורה המפורסמים בויליאמסבורג. הדובר מעבר לקו סיפר לו כי הטלית והתפילין שלו, בידיו. הלה מיהר לגשת למשרדי המוסדות, שם שמע את הסיפור המופלא, כיצד הגיעו הטלית והתפילין שנגנבו – למשרדי המוסדות.

התברר כי לאחר שהגנבים פרצו לרכבו ולקחו עימם את כל התכולה, הם גילו שקית שחורה שמבחינתם לא היה בה כל שווה ערך, ומכך החליטו לזרוק אותה באמצע הכביש הראשי המוביל לויליאמסבורג. כעבור זמן קצר חלף במקום יהודי שברגע הראשון שהבחין בשקית המוטלת בצידי הדרך, הבין מיד כי מדובר בטלית ותפילין. הוא מיהר לעצור את רכבו ולהכניס לתוכו את האבידה.

השם שהיה רקום על שקית התפילין לא אמר לו כלום. לפתע הוא גילה בתוך השקית קבלה שקיבל בעל התפילין עבור תרומה שהעניק כמה ימים קודם לכן לאחר ממוסדות התורה בויליאמסבורג.

הוא מיהר ליצור קשר עם המוסד ששמו התנוסס על הקבלה, והודיע כי הוא מגיע להחזיר להם את התפילין שמצא בצידי הכביש הראשי. במשרדי המוסדות הכירו היטב את התורם ומיהרו ליצור עימו קשר שיגיע לקחת את האבידה.

כך, בזכות מצות צדקה, קיבל היהודי את הטלית והתפילין שלו בשלמות.