לומדים מושג: "עשרת הדברות"

שווה קריאה: מהן עשרת הדברות? מה מיוחד בהן? מתי הם נאמרו?

תחילתו של סיפור אהבה…

"עד הקבר וגם אחריו" אומרים רמי ושוש בכל פעם שאי מי שואל אותם על חיי הנישואין המאושרים שלהם. שלושים ושלוש שנים שהם חיים באושר, יש להם ילדים וגם נכדים ולמרות חייהם הלא קלים, מהנישואין הם מאוד מרוצים. את הפסוק "אם ייתן איש כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו" הם תלו בענק על קיר הסלון כשהם מתכוונים לכל מילה, והאמת? כשיושבים איתם להבין איך הם הצליחו כל כך, מבינים שכל זה לא קרה מאליו. רבות השקיעו שוש ורמי בתגבור והזרמת חמצן לאהבתם ולא חסכו כל מאמץ כדי לזכור מדוע הם נשואים…

אחד הדברים עליהם מקפיד רמי בכל כוחו הוא – חגיגת יום הנישואין. בכל שנה כשמתקרב היום המיועד, שובר רמי את ראשו בחיפוש רעיונות כיצד להפתיע ולשמח את אשתו, כשגם היא אינה טומנת את ידיה בצלחת. כך, הופך יום זה עבורם להתחלה מתוקה של עוד שנת נישואין מאושרת. את ההיגיון בכך מספקת שוש: "נכון, כל השנה אנחנו אוהבים ושמחים. אבל תחשוב: אם לא היינו מתחתנים לפני שלושים ושלוש שנים, משהו בכלל היה מתחיל"? "זה כמו ניצוץ שמבעיר מדורת ענק. הוא אמנם היה מזמן, אבל הכול קרה בגללו" משלים אותה רמי בהרמוניה מושלמת.


"עשרת הדברות"  – שיאו של מעמד הר סיני

חיי הנישואין של שוש ורמי מספקים לנו המחשה למה שקורה בחיי הנישואין שלנו, של כל אחד מאיתנו, בני העם היהודי עם… אלוקים. "ביום חתונתו וביום שמחת ליבו" אומר שלמה המלך בשיר השירים על אלוקים ומפרשים חכמינו ז"ל: ביום חתונתו – זהו מעמד הר סיני. במעמד הר סיני באו עם ישראל ואלוקיו בברית עוצמתית ומשמעותית שברית נישואין מתגמדת לעומתה, לא רק עד

מאה ועשרים אלא גם הרבה אחר כך- לנצח נצחים.

שיאו של מעמד הנישואין, היה בהתגלותו של אלוקים לעם ישראל עד שנאמר עליהם "וכל העם רואים את הקולות" ובהשמיעו להם את עשרת הדברות. כל התורה שבכתב ושבעל פה, על תרי"ג המצוות והעברות, נבואות התנ"ך, שני התלמודים וכל הים הענק שבהם, הוא המשכו של סיפור אהבה ארוך ונצחי, סיפור אהבה בין עם ישראל לאלוקים, שראשיתו נעוץ ביום הנישואין, במעמד הר סיני ובשיאו של המעמד – עשרת הדברות.


עשרת הדברות כוללים את כל שאר המצוות

בעשרת הדברות נאמרו עשרה דיבורים ייחודיים, חמישה מהם בין אדם למקום וחמישה מהם בין אדם לחברו

 

  1. אנכי ה' – מצוות האמונה
  2. לא יהיה – איסור עבודה זרה

  3. לא תעשה – איסור בניית פסלים

  4. לא תישא – האיסור להישבע בשמו של אלוקים לשקר.

  5. כבד את אביך ואמך – מצוות כיבוד הורים (היא גם בין אדם למקום!)

  6. לא תגנוב – איסור חטיפת אדם מישראל

  7. לא תרצח – איסור רצח

  8. לא תחמוד – איסור לחמוד דבר מה השייך לשני

  9. לא תנאף – איסור אשת איש

  10. לא תענה ברעך עד שקר – איסור לשקר בעדות.

למרות שבעשרת הדברות נאמרו רק עשרה איסורים, אם מעמיקים בהם ומרחיבים אותם, ניתן להגיע מתוכם לכל התרי"ג מצוות. לדברי המפרשים השונים, כל התרי"ג מצוות נכללים בעשרת הדברות ורק פורטו אחר כך בספר התורה. המשמעות – אין לעשרת הדברות מעמד מחייב יותר משאר המצוות, היחס ביניהן הוא של "כללים" לעומת "פרטים" ולא של מצוות מחייבות או קדושות יותר.


המיוחד- "עשרת הדברות" הן מסמך ברית הנישואין

יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי עשרת הדברות נכתבו על לוחות הברית בצורה נפרדת משאר התורה, כך שמלבד ספר התורה נמסר בידיהם של עם ישראל "מסמך" נוסף – שני לוחות הברית עליהם היה כתובים עשרת הדברות. את ההסבר להדגשה ולהפרדה הזו, מספקת התורה עצמה בדבריה על עשרת הדברות. עשרת הדברות הם "דברי ברית" מגדירה התורה. כלומר: בעשרת הדברות נקשר הקשר בין עם ישראל לבין אלוקים. כל שאר המצוות והתורה, הם כהמשך לכך.

היה צריך לאומרם יחד עם קריאת שמע!

מעניין לציין כי בראשית ימי עם ישראל, היה נהוג לומר בצמוד לקריאת שמע גם את עשרת הדברות. זאת משום שעשרת הדברות מהווים את מסמך הברית בין ישראל ואלוקים וכדאי ואף חובה לזכור אותן… אלא שברבות הימים, חששו חכמים מהכופרים שיאמרו כי יש מעמד מחייב יותר לעשרת הדברות ויקטינו את רמת המחויבות הכללית לשאר המצוות וקבעו כי אין לומר בציבור את עשרת הדברות. זאת, מלבד שלוש פעמים בשנה בהם קוראים בציבור את עשרת הדברות, בסדר קריאת פרשת יתרו, בקריאת פרשת ואתחנן ובחג השבועות.


למרות זאת, אין כל הבדל הלכתי בינן לשאר המצוות

חשוב לזכור זאת ולהפנים: אין כל הבדל הלכתי או ערכי בין עשרת הדברות לבין שאר המצוות. ובכלל, אין כל הבדל מחייב בין סוגי המצוות השונים גם לא בין מצוות מן התורה למצוות דרבנן. אנחנו חייבים באותה מידה לשמוע גם לאלו וגם לאלו. נכון, קיימים הבדלים בין מצוות שונות ואיסורים שונים, אך אלו מסתכמים ברמת ההשפעה שלהם על היחיד והכלל, בחומרת העונש או גדולת השכר המגיע לעושה אותם, או בהעדפה הלכתית כאשר יש מצבי התנגשות בין שתי מצוות שונות. אך חלילה לא במחויבות!