למה הוא לא עונה לי?

אם גם אותך מעצבן כשאתה אומר בוקר טוב נחמד לחבר בבית כנסת והוא אינו עונה, מהיום תוכל להבין אותו. על פי ההלכה באמצע התפילה, הברכות, בין הברכות של קריאת שמע ובוודאי שבתפילת שמונה עשרה, אסור להפסיק בדיבור או בכל התעסקות אחרת. גם אם מצלצל לך בדיוק הטלפון ובוער לך לענות, אין ברירה חייבים לדחות זאתקרא עוד...

אם גם אותך מעצבן כשאתה אומר בוקר טוב נחמד לחבר בבית כנסת והוא אינו עונה, מהיום תוכל להבין אותו.

על פי ההלכה באמצע התפילה, הברכות, בין הברכות של קריאת שמע ובוודאי שבתפילת שמונה עשרה, אסור להפסיק בדיבור או בכל התעסקות אחרת. גם אם מצלצל לך בדיוק הטלפון ובוער לך לענות, אין ברירה חייבים לדחות זאת לאחר התפילה.

כך שהחבר שאינו עונה לך, לא מונע מסיבות אישיות…