אוהב את החיים? תופתע:

כל אחד מאיתנו רוצה לחיות, כולנו גם רוצים לחיות טוב, הכי טוב שאפשר. בואו נלמד את המתכון הבלעדי, הבדוק והמנוסה...

כל אחד מאיתנו רוצה לחיות, כולנו גם רוצים לחיות טוב, הכי טוב שאפשר. לכולנו יש חלומות, תוכניות ורעיונות איך להפוך את חיינו לטובים יותר ואיך אנו נהיה שבעי רצון מהם. לכן לכולנו חשוב מאוד לשמוע על כל דרך אפשרית להפוך את חיינו לטובים יותר.

בואו נלמד את המתכון הבלעדי, הבדוק והמנוסה, שנותן לנו דוד המלך ע"ה בספר תהילים:
"מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורדפהו".
ההמלצה של דוד המלך לזכייה בחיים מלאי כל טוב פותחת בשמירה על לשוננו מלדבר רע ומרמה, ממשיכה בעזיבת הרע ועשיית הטוב ומסתיימת ברדיפה אחר השלום בין אדם לסובביו.

המשמעות הרבה שדוד המלך מייחס להימנעות מלדבר רע על אחרים, מקורה בסיפור עם מרים אחותו של משה רבנו, שבשל מילים ספורות בגנותו שסיפרה לאחיה אהרון, ספגה עונש נוראי – את עונש הצרעת כמו שאמרו חכמינו "אין הנגעים (נגעי הגוף = צרעת, בה הגוף נעשה מנוגע בכתמים ופצעים) באים אלא על לשון הרע".

באיסור לדבר לשון הרע נכלל כל דיבור על האחר שיש בו כדי לגנותו, להכפישו, לגרום לשומע לחשוב עליו שלילי בין אם העובדות נכונות ובין אם אינן נכונות.

מהיכן נובעת חומרתו הרבה של איסור זה, עד שהתורה החמירה בו יותר מבאיסורים ומצוות אחרים?
ה"חפץ חיים" מסביר, כי המדבר לשון הרע מסכסך ומפלג בין היהודים, הורס את האחווה ומשחית את האחדות. השנאה הנגרמת בשל התופעה הזו כה חמורה שמשום כך מחמירה התורה מאוד בכל מעשה המוביל אליה. נזכור, הוא אומר, לא חרבה ירושלים אלא מפני שנאת חינם שהיתה בה, לכן, רק אם נשכיל להימנע מהמחלוקות והיריבויות האישיות, נביא את הגאולה.