את זה… תוריד מהשולחן!

את מה? את הסכינים בזמן ברכת המזון. למה?כי השולחן מאריך ימים והסכין מקצר ימים ואין מניחים את המקצר על המאריך. השולחן מאריך? איך?על ידי הכנסת אורחים שגורמת להשראת השכינה ולהבאת ברכה.אגב, ישנן כאלו שנוהגים שבשבתות וחגים אין מסירים את הסכינים מהשולחן מאחר ובימים אלו אין הרע שולט בעולם.

את מה?
את הסכינים בזמן ברכת המזון.

למה?
כי השולחן מאריך ימים והסכין מקצר ימים ואין מניחים את המקצר על המאריך.

השולחן מאריך? איך?
על ידי הכנסת אורחים שגורמת להשראת השכינה ולהבאת ברכה.
אגב, ישנן כאלו שנוהגים שבשבתות וחגים אין מסירים את הסכינים מהשולחן מאחר ובימים אלו אין הרע שולט בעולם.