מלאכת מעמר

עץ השסק בחצר משפחת פלד, הצליח סוף כל סוף לגדול ולהגיע לשנתו החמישית כדי שפירותיו יהיו מותרים באכילה ללא כל חשש. ובני המשפחה כבר ממתינים בקוצר רוח לטעום מפירות העץ שעדיין בשלבי הבשלה אחרונים. במהלך יום השבת האחרון , הרוח החזקה שנשבה השירה מפירות העץ היישר אל קרקע הגינה וכל מה שנותר לבני המשפחה הואקרא עוד...

עץ השסק בחצר משפחת פלד, הצליח סוף כל סוף לגדול ולהגיע לשנתו החמישית כדי שפירותיו יהיו מותרים באכילה ללא כל חשש. ובני המשפחה כבר ממתינים בקוצר רוח לטעום מפירות העץ שעדיין בשלבי הבשלה אחרונים. במהלך יום השבת האחרון , הרוח החזקה שנשבה השירה מפירות העץ היישר אל קרקע הגינה וכל מה שנותר לבני המשפחה הוא לאסוף אותם מהדשא ולאוכלם לתיאבון. (במאמר מוסגר: אכילת פרי לפני שהוא רואה את פני הבית, אינה צריכה הפרשת תרומות ומעשרות)