מסכת בבא מציעא – נכסים של שבוי

לימוד ייחודי במסכת בבא מציעא בשיטת ׳אבות ובנים׳ עם הרב שלום כהן ובנו. בוידאו זו נלמד על סוגיית ׳נכסים של שבוי׳