מסכת תענית – תענית לירידת גשמים

לימוד ייחודי במסכת תענית בשיטת ׳אבות ובנים׳ עם הרב שלום כהן ובנו. בוידאו זו נלמד על ׳תענית לירידת גשמים׳