מסכת בבא מציעא – המפקיד פירות

לימוד ייחודי במסכת בבא מציעא בשיטת ׳אבות ובנים׳ עם הרב שלום כהן ובנו. בוידאו זו נלמד על סוגיית ׳המפקיד פירות׳