מסכת בבא מציעא – אחריות של שומר חינם

לימוד ייחודי במסכת בבא מציעא בשיטת ׳אבות ובנים׳ עם הרב חיים הורביץ ובנו. בוידאו זו נלמד על אחריות של שומר חינם