מסכת בבא מציעא – אלו מציאות, דיני השבת אבידה

לימוד ייחודי במסכת בבא קמא בשיטת ׳אבות ובנים׳ עם הרב חיים הורביץ ובנו. בוידאו זו נלמד על סוגיית ׳אלו מציאות - דיני השבת אבידה׳