מסכת בבא מציעא – דיני מעות מפוזרים

לימוד ייחודי במסכת בבא מציעא בשיטת ׳אבות ובנים׳ עם הרב חיים הורביץ ובנו. בוידאו זו נלמד על סוגיית ׳דיני מעות מפוזרים׳