לפחות אהנה מהלימוד…

איך התקבל בעל ה׳שבט הלוי׳ לישיבת ׳חכמי לובלין׳ המפורסמת

הגאון הגדול בעל "שבט הלוי" הגר"ש וואזנר שליט"א סיפר על עצמו שבמבחן הכניסה לישיבת "חכמי לובלין" המפורסמת לא עמד בהצלחה, ובעקבות כך הוחלט שלא לקבלו לישיבה. בצר לו החליט הנער הצעיר לנצל את זמן ההמתנה שנותר לו עד מועד נסיעת הרכבת בחזרה לעיר מגוריו וללמד כמה שעות באולם הישיבה כדי שלכל הפחות יזכה לטעום וליהנות מאווירת הלימוד בישיבה.

 

כשהבחין ראש הישיבה, רבי מאיר יהודה שפירא זצ"ל, מחולל ה'דף היומי' באהבת התורה שבערה בנער למרות אכזבתו מאי-קבלתו לישיבה, החליט לקבלו מיד.