מסכת בבא קמא – השולח את הבעירה

לימוד ייחודי במסכת בבא קמא בשיטת ׳אבות ובנים׳ עם הרב חיים הורביץ ובנו. בוידאו זו נלמד על סוגיית ׳השולח את הבעירה׳